Extra scherpe controles op gevaarlijke stoffen • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Extra scherpe controles op gevaarlijke stoffen

(foto: Inspectie SZW)

De Inspectie SZW gaat de komende 3 jaar extra scherp controleren bij bedrijven die veel gevaarlijke stoffen gebruiken (BRZO-bedrijven). Het kan daarbij gaan om galvaniseerbedrijven maar ook om lasbedrijven en bedrijven in de metaalbewerking en soms de poedercoating.

“Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben”stelt de Inspectie. “Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld.”

‘Inventariseren en beoordelen’

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten deze stoffen inventariseren en de mate van blootstelling beoordelen. Alleen dan is het mogelijk om na te gaan welke gezondheidsrisico’s werknemers lopen en welke veiligheidsmaatregelen het beste getroffen kunnen worden, aldus de Inspectie.

Het betekent overigens niet dat bedrijven helemaal geen maatregelen treffen. De Inspectie SZW constateert dat er bij de bedrijven het nodige gedaan wordt en dat op veel vlakken de zaken wel zijn geregeld. “Maar voor een goed samenhangend beleid om risico’s te voorkomen is meer nodig.”

Beschermen én vermijden

“Wat opvalt is dat bedrijven er vooral voor kiezen om hun medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen te geven als ze met gevaarlijke stoffen werken.”

“Dit terwijl het verplicht is om te denken aan bronmaatregelen of technische maatregelen om blootstelling te vermijden. Door vervanging van de kankerverwekkende stof of aanpassing van het productieproces.”

Bovendien ziet de Inspectie dat maatregelen soms wel op het hoofdproces zijn toegepast, maar niet op alle nevenprocessen, zoals onderhoud aan installaties.

CMRS-stoffen

Bij de inspecties bij de bedrijven gaat het om CMRS-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMRS-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

De afgelopen jaren heeft Inspectie SZW 28% van alle ruim 400 BRZO-bedrijven (besluit risico’s gevaarlijke stoffen) geïnspecteerd op het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor werknemers.

Alle BRZO-bedrijven die nog niet zijn geïnspecteerd op dit onderwerp, worden de komende 3 jaar bezocht. 

Ook reguliere inspecties

Naast het toezicht op blootstelling aan CMRS-stoffen voert de Inspectie SZW jaarlijkse reguliere inspecties uit bij minimaal 90% van de BRZO- bedrijven.

Zelf checken?

Zelfinspectie ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ helpt bedrijven om de risico’s voor het werken met gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen en de maatregelen daarop af te stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven