Metaalunie: ‘Versterk MKB-metaal’ • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Metaalunie: ‘Versterk MKB-metaal’

De overheid moet maatregelen nemen om de kracht van MKB-metaal te ondersteunen en te versterken. Dat stelt Koninklijke Metaalunie. “Maatregelen gericht op verhoging van de productiviteit door slimmer produceren. Beleid dat er op gericht is dat de sector optimaal waarde kan creëren voor de Nederlandse economie. Beleid dat nationaal aanbesteden door de overheid en het bedrijfsleven stimuleert.”  

Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen heeft vorige week tijdens de Hannover Messe de nieuwe IndustrieVisie gepresenteerd en aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK.

De organisatie pleit voor een stimulerend overheidsbeleid. “Goed beleid kan de Nederlandse maakindustrie ondersteunen en stimuleren om slimmer te produceren, zodat we in Nederland waarde blijven creëren en werkgelegenheid behouden. Dit vraagt om een actieve, op deze sector toegespitste ondersteuning.“

Grote uitdagingen

Het MKB-metaal is cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland, stelt Metaalunie, als het gaat om het bedenken van nieuwe producten in combinatie met het slim maken ervan.

Bedrijven in de maakindustrie staan voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen, gecombineerd met het relatief hoge niveau van arbeidskosten in Nederland, maken dat het voor een gezonde Nederlandse maakindustrie essentieel is, dat de overheid een gedegen industriebeleid voert, gebaseerd op een stimulerend ondernemersklimaat, aldus Metaalunie. 

Nieuwe technologieën

De komende jaren moet de nadruk, in de ogen van de brancheorganisatie, gelegd worden op de stimulering van procesinnovatie. De implementatie van nieuwe, vaak digitale, technologieën in de bedrijfsprocessen van mkb-maakbedrijven is noodzakelijk om de verwachte productiviteitstijging te realiseren.

Deze implementatie blijft, volgens Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen, structureel achter. “Door te hoge kosten van investeringen, te zware inzet van mensen bij de implementatie en te hoge kosten voor extern advies. Innovatie stimuleren is op zich positief, maar daarnaast moet meer focus worden gelegd op de realisatie van procesinnovaties door de mkb-maakbedrijven.”

Arbeidsproductiviteit 

Ook wijst hij op een groei van de arbeidsproductiviteit. “In onze welvarende, maar ook vergrijzende samenleving is groei van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk om het welvaartsniveau niet alleen vast te kunnen houden, maar ook te laten stijgen”, aldus Kaanen.

Klimaat en grondstoffen 

Mkb-maakbedrijven verbruiken relatief weinig energie, maar het besparen van energie en de verduurzaming van de opwekking heeft zeker aandacht nodig, zegt Metaalunie.

De binnenlandse maakindustrie kan een enorme bijdrage leveren aan de klimaatopgave door ‘lokaal’ te produceren. Een circulaire maakindustrie borgt bovendien dat grondstoffen behouden blijven, waaronder de zeldzame metalen die nodig zijn voor duurzame energieopwekking. Een circulaire binnenlandse maakindustrie vermijdt een enorme CO2-uitstoot elders in de wereld. 

Overheid als opdrachtgever 

Metaalunie vraagt om een breed programma, waarin de overheid acteert als launching customer in de diverse transities. “Als Nederland bijvoorbeeld duurzamer wil bouwen, is het milieutechnisch gezien onaanvaardbaar dat we voor het Noordzeekanaal nieuwe sluisdeuren in Korea laten maken, die hier naar toe verschepen en die schepen weer leeg terug laten varen.”

Als tweede voorbeeld noemt Metaalunie de aanbesteding van Marineschepen dat aan een Frans bedrijf gegund werd. “Dat kan gebeuren, maar zorg er dan wel voor dat de Nederlandse toeleverende industrie daar ook van meeprofiteert.”

Ruimte voor het mkb 

De organisatie wil ook eenduidige regels, die goed door het mkb te hanteren zijn en die ook goed gehandhaafd worden. “Een goede MKB-toets voor nieuwe regels helpt hierbij. Zorg dat de regels aansluiten bij de Europese regels, zodat er een gelijk speelveld binnen Europa ontstaat. Te zware lokale regels op milieu- en bestemmingsplangebied maken het ondernemers in de maakindustrie onnodig moeilijk.” 

Human capital 

Verder wil Metaalunie dat er in het beroepsonderwijs meer aandacht is voor beroepsvaardigheden, zodat leerlingen direct kunnen instromen in maakbedrijven. “De actieagenda Technologie, die door de techniekbranches en het onderwijs gezamenlijk is opgesteld, beschrijft hier een concreet stappenplan voor en verbindt alle lopende initiatieven aan elkaar. Én, stimuleer zij-instroom vanuit minder traditionele gebieden.”

Export potentieel versterken 

Tenslotte vraagt Metaalunie om een versterking van de positie van de Nederlandse mkb-maakbedrijven in de Europese markten, met aandacht voor de ons omringende landen. “De innovatieve kracht en de flexibiliteit van de mkb-maakbedrijven moeten benut worden door gerichte exportondersteuning en het wegnemen van drempels voor het mkb.”


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven