2020: productie kromp, winst groeide • Metaal Magazine
Nieuws

2020: productie kromp, winst groeide

De coronacrisis zorgde vorig jaar in de industrie voor onzekerheid, vraaguitval, grote verstoringen in de toeleveringsketen en per saldo een forse krimp van de industriële productie. Toch heeft de branche in 2020 een bovengemiddelde winstgroei laten zien van bijna 15%, tegenover ruim 9% voor het mkb als geheel. De omzet kromp met ruim 2%, tegenover een gemiddelde groei van 0,6% voor het mkb. De brutomarge bleef vrijwel onveranderd. Dit blijkt uit SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

De daling van de omzet in 2020 is voor de industrie bijzonder, want in de afgelopen vijf jaar was elk jaar een stijging van de omzet te zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Desondanks is de winsttoename van 15% in het afgelopen jaar fors hoger dan in 2019 (+ 8%). Dit komt volgens het onderzoek door de steunmaatregelen (sterke toename van de ‘overige bedrijfsopbrengsten’).

Bron: SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grote verschillen

Hoewel de winstontwikkeling per saldo sterk is, zijn de verschillen binnen de industrie in 2020 groot. Het deel van de industriële bedrijven dat de winst stabiel heeft zien blijven of heeft zien toenemen, is gedaald naar iets meer dan 51%. Wel gaat het hierbij voor een groot deel om forse winststijgingen van 50% of meer.

Tegelijkertijd heeft bijna drie op de tien industriële ondernemers de winst met 50% of meer zien kelderen. Verder is het aantal ondernemers met een hogere of stabiele omzet sterk afgenomen, tot minder dan de helft.

Machinebouw en makers metalen producten

Binnen de industrie hebben vooral producenten van voedingsmiddelen en machines en apparaten (exclusief computers en elektronische apparatuur) in 2020 een gezonde winstontwikkeling laten zien.

Makers van producten van metaal (exclusief machines en apparaten) en industriële bedrijven gericht op reparatie en onderhoud van machines hebben op dit punt relatief laag gescoord.

De ontwikkeling van de omzet was vorig jaar vooral gunstig voor voedingsmiddelenproducenten.

Daling personeelskosten iets sterker

De personeelskosten zijn in de industriële branche met ruim 1% gedaald, mede door het in mindering brengen van de NOW-regeling. Deze daling is iets sterker dan het mkb-gemiddelde (-0,4%). Per saldo zijn de loonkosten in de industrie met bijna 1% gestegen. Dit is minder sterk dan het mkb-gemiddelde en duidelijk minder sterk dan in de voorgaande jaren.

Verdere groei eigen vermogen

Het eigen vermogen is bijna 15% hoger uitgekomen. Deze stijging is groter dan in 2019 en ook sterker dan het mkb-cijfer. De langlopende schulden zijn met ruim 4% relatief fors toegenomen, maar dit cijfer wordt wellicht vertekend doordat hierin ook uitgestelde belastingbetalingen zijn opgenomen. De kortlopende schulden zijn met 2% gedaald.

Financiële positie licht verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de industrie is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1%), is uitgekomen op bijna 85. Dit betekent een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. De branche doet het ook iets beter dan het mkb-gemiddelde (83,2%).

Digitalisering

Voor de toekomst is verdere digitalisering voor de industrie cruciaal. Hier wordt door de sector vol op ingezet, maar een hoger tempo is gewenst. Ook in duurzaamheid en circulariteit kan nog meer geïnvesteerd worden, dit is belangrijk voor de toekomstige verdiencapaciteit, stelt de branchewijzer van het rapport.

Schaalgrootte van belang

Om te digitaliseren en te innoveren, hebben bedrijven een bepaalde schaalgrootte nodig, omdat er voldoende mensen en kapitaal voor vrijgespeeld moeten kunnen worden, aldus de branchewijzer.

“Zo zijn slagkracht, kennis en investeringen nodig, ook om een betere positie richting de keten en de klant voor elkaar te krijgen. Dat is terug te zien in de huidige consolidatie in de branche.”

Samenwerking

Daarnaast ontstaat clustering van bedrijven in regio’s, stelt de branchewijzer. “Ook regionale samenwerking wordt dus in toenemende mate van belang voor de branche, waarbij de verschillen tussen regio’s naar verwachting groter zullen worden.”

‘Perspectief en rust nodig’

Om het mkb als groeimotor van de Nederlandse economie van voldoende brandstof te voorzien, pleiten SRA-bestuurslid Harry Marissen en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, voor perspectief en rust voor de ondernemer en aandacht voor het individuele verhaal.

‘Voorzichtig optimisme’

“Nu het einde van de crisis in zicht komt, is voorzichtig optimisme op zijn plaats”, zegt Marissen. “Mits de steunmaatregelen niet te snel worden afgebouwd, er maatwerk komt voor ondernemers die onevenredig gedupeerd zijn, er een ruimere regeling komt voor het terugbetalen van belastingschulden én de overheid investeert in een goed financierings- en investeringsklimaat.”

‘Kijk op microniveau’

“Ondernemers hebben adempauze nodig, zonder lastenverzwaringen, en een goed herstelplan dat hen in staat stelt er weer bovenop te komen en vervolgens weer te investeren en groeien”, vult Vonhof aan. “Op macroniveau kunnen de cijfers er best goed uitzien, maar je moet blijven kijken naar het verhaal op microniveau.”

Meer info:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven