Kompendium Nachhaltigkeit: duurzaamheidgids voor matrijzenbouwers • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Kompendium Nachhaltigkeit: duurzaamheidgids voor matrijzenbouwers

Speciaal voor bedrijven die gereedschappen en matrijzen maken, heeft de Duitse VDWF een Duurzaamheidshandboek opgesteld. Deze gids biedt bedrijven in de sector ondersteuning met praktische implementatiehulpmiddelen om duurzaamheid effectief te integreren in hun operationele activiteiten.

Niemand kan tegenwoordig om duurzaamheid heen, stelt de VDWF, het Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer. Behalve brede aandacht in de media wordt het ook steeds belangrijker voor bedrijven in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Het gaat om het ontwikkelen en toepassen van passende concepten die moeten leiden tot een klimaatneutrale productie.

De VDWF heeft een aparte werkgroep opgesteld rond het thema duurzaamheid. Het handboek (Kompendium Nachhaltigkeit) is ontwikkeld door een team van zeven auteurs.

Zakenpartners vragen ernaar: haast geboden

Veel bedrijven, vooral kleinere, staan echter nog aan het begin van de noodzakelijke weg naar meer duurzaamheid. Daarom is er vaak haast geboden, aldus de VDWF, juist omdat hun zakenpartners steeds meer gegevens over hun CO2-voetafdruk en hun energieverbruik zullen vragen.

Leveranciers zullen steeds vaker worden geselecteerd op basis van hun milieubalans en er zullen normen en richtlijnen worden ingevoerd.

Want of het nu gaat om klimaatverandering, behoud van hulpbronnen of mensenrechtenverantwoorde toeleveringsketens: de daarmee samenhangende uitdagingen vinden in hoog tempo hun weg naar wetgeving of naar de eisen van klanten en kapitaalverschaffers.

Aanpakken eigen duurzaamheidsuitdagingen

Wie op de lange termijn niet achterop wil raken, moet dus dringend in actie komen. “Maar zelfs verder dan dat”, legt werkgroepleider Dr. Wolfram Heger uit. “Het gaat om het gericht en met verwijzing naar de eigen kernactiviteiten aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen. Dat is onderdeel van verantwoord ondernemen.

Het Duurzaamheidshandboek kan een eerste stap in de goede richting zijn, zo stelt de VDWF.

“We willen een bijdrage leveren aan het oplossen van wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van gereedschaps- en matrijzenmakers versterken”, vertelt Heger.

Economische overwegingen vormen daarbij een essentieel onderdeel. “Men kan niet om een proactief en bedrijfsspecifiek duurzaamheidsmanagement in de gereedschaps- en matrijzenbouw heen”, legt de managementconsultant uit.

Handboek biedt duurzaamheidsconcepten

Het handboek biedt duurzaamheidsconcepten die zijn toegesneden op bedrijven die gereedschappen/matrijzen maken.

Allereerst zijn de belangrijkste onderwerpen voor bedrijven in die sector gedefinieerd en werden hun belangrijkste vereisten toegelicht.

Daarna zijn controle-indicatoren opgesteld en geëvalueerd op hun geschiktheid voor de productie van gereedschappen en matrijzen.

Tenslotte zijn kaders gepresenteerd die als oriëntatie kunnen dienen voor de bedrijven.

Diverse onderwerpen, concrete tips

Het spectrum aan onderwerpen varieert van ‘warmteterugwinning’ tot ‘interne en externe logistiek’ en ‘bioplastics in het spuitgietproces’. De VDWF heeft concrete tips opgesteld en uitvoeringsinformatie voor praktisch gebruik.

Het handboek is opgezet als een ‘levend’ document waarin de huidige wettelijke, ecologische en sociale vereisten voor duurzaam beheer zijn opgenomen.

Het is dan ook uitdrukkelijk gericht op de verdere ontwikkeling op basis van veranderende randvoorwaarden en feedback van gebruikers.

De Duitstalige gids Kompendium Nachhaltigkeit, die meer dan 60 bladzijden telt, is gratis verkrijgbaar bij de VDWF-shop. Een Engelstalige versie volgt nog.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven