Ga naar hoofdinhoud

Klimaatdoelen Sandvik Coromant in lijn met criteria wetenschap

Recycling van hardmetaal bij Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant wil op korte termijn de emissiereducties van het hele bedrijf in lijn brengen met de klimaatwetenschap. Daarvoor heeft het de eigen bedrijfsdoelen voor duurzaamheid gedefinieerd in lijn met de criteria van het Science Based Target initiative (SBTi). Dit als onderdeel om broeikasgasemissies te verminderen en een verantwoorde productie te realiseren. Het SMTi heeft nu het zero-based doel van Sandvik Coromant gevalideerd.

In december 2021 heeft het bedrijf zich voor het eerst ingezet om doelstellingen te definiëren in lijn met de SBTi-criteria. Voor de expert op het gebied van gereedschapsoplossingen voor het verspanen van metaal begon daarmee een strikt validatieproces.

Het SBTi heeft hierbij met het Sandvik Cormant-team samengewerkt om de doelstellingen te helpen actualiseren.

Nu het SBTi het zero-based doel van Sandvik Coromant heeft gevalideerd, wordt de volgende stap werken aan verschillende herziene duurzaamheidsdoelstellingen.

Drie emissiegebieden

Het duurzaamheidsbeleid heeft diverse doelstellingen. Allereerst zet het bedrijf zich in voor het behalen van net-zero. Hierbij worden broeikasgasemissies onderverdeeld in drie emissiegebieden. Sandvik Coromant is allereerst van plan om in 2035 net-zero te bereiken voor emissiegebieden 1 en 2.

Het gaat hierbij om emissies die direct binnen de activiteiten van Sandvik Coromant worden geproduceerd en om emissies die indirect worden geproduceerd door verwarming en energie.

Daarna is het doel om in 2050 net-zero te bereiken voor emissiegebied 3. Dit zijn emissies die voortkomen uit activiteiten die plaatsvinden buiten de muren van de faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de productie van grondstoffen en emissies die worden gegenereerd door het netwerk van toeleveranciers.

Meer dan 90% circulair

Sandvik Coromant werkt er ook aan om in 2030 voor meer dan 90% circulair te worden. Het terugkoopprogramma voor het recyclen van gebruikte volhardmetalen gereedschappen vormt een belangrijk onderdeel van de circulariteitsstrategie van het bedrijf.

De derde duurzame bedrijfsdoelstelling van het bedrijf heeft rechtstreeks betrekking op mensen. Tegen 2030 moet een derde van Sandvik Coromant’s managementteam uit vrouwen bestaan, zo is afgesproken.

Toen Sandvik Coromant zich voor het eerst aanmeldde bij het SBTi deden zo’n 3000 bedrijven mee. Sinds is het initiatief exponentieel gegroeid. Nu is het aantal bedrijven bijna verdubbeld.

Wetenschappelijk onderbouwd

“Ons inzetten voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vormt een cruciaal onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie,” zei Patrik Eurenius, hoofd duurzaamheid en environmental, health and safety (EHS) bij Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant heeft al significante stappen voorwaarts gezet voor haar duurzaamheidsdoelstellingen. Zo zijn de CO2-emissies in emissiegebied 1 en 2 al gehalveerd ten opzichte van de niveaus van 2019.

“We hebben duurzaamheidsdoelstellingen al enige tijd opgenomen in onze bedrijfsvoering,” vertelt hij.

Partners ondersteunen

“Met SBTi-validatie, kunnen we onze inzet als leider van de verandering op productiegebied nog beter aantonen.” Het bedrijf wil iedereen ondersteunen in de transitie naar duurzame productie: klanten, collega’s, partners en ook stakeholders. “Nu hebben we de wetenschap achter ons om dat te realiseren”, aldus Eurenius.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven