Werkgevers kampen (nog steeds) met technici tekort