Kleine seriegroottes buigen met maximale gereedschapscapaciteit