Ondernemers krijgen meer inspraak • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Ondernemers krijgen meer inspraak

Ondernemers krijgen periodiek de mogelijkheid zich uit
te spreken over het product- of bedrijfschap waaronder zij vallen. Daarbij
kunnen zij ook het voortbestaan van het schap aan de orde stellen. In alle
zeventien schappen zal dat zogeheten ‘draagvlakonderzoek’ op dezelfde
zorgvuldige wijze plaatsvinden.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie stelt onder meer het onderzoek wettelijk verplicht en waarborgt daarmee deze vorm van democratische inspraak. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel.
 
Het kabinet geeft met het wetsvoorstel invulling aan een eerdere notitie (2006) over de toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het kabinet erkent in deze notitie het nut en de noodzaak van de schappen, maar vindt dat ze wel op een aantal punten moeten worden verbeterd zoals de inspraak van ondernemers en het benoemingsprocedures van het bestuur.
 
De schappen hebben in maart 2007 zelf een code van goed bestuur opgesteld, waarin ze deze zaken regelen. Het kabinet vindt deze code voldoen aan de wettelijke eisen voor goed bestuur. Het wetsvoorstel biedt bewindspersonen de bevoegdheid zelf met een regeling te komen voor het geval de code in de toekomst niet (langer) voldoet. Daarnaast verplicht het wetsvoorstel de schappen om de ondernemers beter te informeren. Het toezicht door de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt verscherpt en de SER zal toezicht houden op de uitvoering van de code.
 
Schappen behoren tot het stelsel van de zogeheten publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Ze ondersteunen het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als kenniscentrum. De schappen kunnen op een aantal (in de wet vastgelegde) terreinen eigen regelgeving opstellen. Er bestaan twee soorten schappen: het productschap waarin bedrijven zijn georganiseerd die zich bezighouden met eenzelfde product (van grondstof tot en met eindproduct) en het bedrijfschap waarin ondernemingen zijn georganiseerd die eenzelfde functie hebben. Dertien van de zeventien schappen richten zich op de agrarische sector.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven