Omzetdaling MKB-metaal houdt aan • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Omzetdaling MKB-metaal houdt aan

Van de MKB-metaalbedrijven kampen verspanende en metaalwarenbedrijven met de grootste omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Toeleveranciers aan de bouw en onderhoudsbedrijven hebben gemiddeld een kleinere omzetterugval. Exporterende bedrijven ondervinden nog altijd meer problemen door de crisis, dan niet-exporterende bedrijven, al neemt het verschil af. Ook daalt bij allebei deze groepen het percentage dat problemen ondervindt.

Dat blijkt uit het vierde onderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven; dit keer over week 21.

Een op de 5 ondernemers in het MKB-metaal ondervindt nog geen problemen door de coronacrisis. Wel verwachten de ondernemers samen dat de omzet in het tweede kwartaal gemiddeld 21% lager zal liggen dan in het tweede kwartaal van 2019.

Ook voor het derde kwartaal wordt, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, een omzetdaling van gemiddeld 21% verwacht.

Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête heeft inmiddels een beroep gedaan op de NOW. Als gevolg hiervan heeft geen van de respondenten afscheid genomen van vast personeel.

Wel wordt de afnemende liquiditeitspositie voor steeds meer bedrijven een probleem, een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar een liquiditeitstekort.

Problemen nemen iets af

Het aandeel ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand iets afgenomen. Het aandeel bedrijven dat geen problemen ondervindt, is in een maand tijd toegenomen van 14 naar 21%.

Van de exporterende bedrijven geeft 82% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 76% is.

Het verschil tussen exporterende en niet-exporterende bedrijven is daarmee kleiner geworden dan in voorliggende periodes (90 en 70%). 

Grootste problemen

De afnemende orderportefeuille wordt door steeds meer bedrijven als probleem ervaren. Driekwart van de bedrijven heeft daar nu mee te maken. Voor de komende maand neemt dit aantal toe tot meer dan 4 op 5 bedrijven.

Een ander probleem is de liquiditeitskrapte. Dit probleem wordt groter naarmate de vraaguitval langer aanhoudt.

Maatregelen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. Een maand geleden gaf 30% van de bedrijven aan deze te hebben aangevraagd: in week 21 is dit opgelopen tot bijna de helft van de bedrijven. Nog eens 31% van de bedrijven verwacht dat zij dit binnenkort ook zal gaan doen. 

Twee andere maatregelen die veel worden genomen, zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen. In de afgelopen twee maanden is bij een derde van de bedrijven de flexibele schil afgebouwd. Nog eens 27% van de respondenten verwacht dit de komende maand te moeten doen.

Ongeveer een derde van de bedrijven heeft tot op heden gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van belastingen. Nog eens 18% verwacht hier de komende maand gebruik van te gaan maken.

Een maand geleden verwachtte 4% van de respondenten in de daaropvolgende periode vaste medewerkers te moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

In tegenstelling tot die verwachting, zijn er bij de bedrijven tot op heden geen vaste medewerkers ontslagen. Toch denkt 15% van de bedrijven dit de komende maand te zullen moeten doen.

Omzet neemt af

Voor het hele tweede kwartaal geeft 71% van de respondenten aan dat de omzet afneemt, terwijl deze bij 5% toeneemt. De gemiddelde afname van de omzet bij de bedrijven die met een omzetafname te maken hebben is 29%. Bij de bedrijven waarbij de omzet is toegenomen, is de toename gemiddeld 20% ten opzichte van 2019.

Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 21% ten opzichte van 2019.

Voor het derde kwartaal van 2020 verwacht 75% van de bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 21%. 

Liquiditeitspositie daalt

Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 62% van de deelnemers dat zij dit niet verwachten. 38% verwacht binnen het jaar liquiditeitsproblemen te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven