Ga naar hoofdinhoud

Metaalunie bekritiseert Miljoenennota

De lastendruk voor ondernemers in Nederland stijgt,
terwijl deze juist zou moeten dalen, zo stelt de Koninklijke Metaalunie in een
eerste reactie op de Miljoenennota 2008. Het mkb-metaal wordt door de
kabinetsplannen geconfronteerd met enorme lastenverzwaringen en een tekort aan
gekwalificeerd personeel. 

De Metaalunie twijfelt niet aan nut en noodzaak van investeringen in kwalitatief hoogstaand onderwijs, veilige en leefbare wijken en milieu. Afwijzend staat de Metaalunie tegenover de wijze waarop dit, via lastenverzwaringen voor bedrijven en burgers, wordt gefinancierd. Ook worden ondernemers geconfronteerd met hogere milieulasten.
 
mkb loopt omzet mis
Het gaat weliswaar beter met de economie, maar er liggen grote structurele problemen op het pad van de industrie. Momenteel komen er nog banen in de industrie bij, maar het aantal moeilijk vervulbare vacatures stijgt en goed gekwalificeerde medewerkers zijn nauwelijks te vinden. Bedrijven lopen hierdoor omzet mis.
 
Werkgelegenheid daalt
Tekenen aan de wand in dit verband zijn, volgens de EIM-doorrekeningen van de Macro Economische Verkenningen, dat de werkgelegenheid in de industrie in 2008 met een half procent terugloopt en de exportstijging in de industrie geringer is dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast kunnen nu al veel metaalbedrijven de gestegen grondstofprijzen niet doorberekenen.
 
In het kader van de belastingmaatregelen vindt de Metaalunie het vreemd dat bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen lastenverlichting krijgen, maar dat bedrijven die onder de Inkomstenbelasting vallen nauwelijks verlichting van lasten krijgen. Terwijl een groot deel van de bedrijven in het mkb onder de IB valt.
 
Autorijden duurder
Alle zakelijke autorijders betalen straks meer belasting, zonder dat daar vermindering van het fileleed tegenover staat. De btw gaat in 2009 van 19 naar 20% en ter compensatie gaat dan de WW-premie omlaag. Met andere woorden; dat wat er via premieverlaging af gaat, mag gelijk weer worden uitgeven aan btw-verhoging.
 
Gezien deze lastenverzwaringen, de knellende arbeidsmarktsituatie en de daardoor verslechterende internationale concurrentiepositie, bepleit de Metaalunie een stevige inzet op industriebeleid door de minister van Economische Zaken, waarbij de Metaalunie graag mede richtingbepalend is. De Metaalunie vindt dat er alle reden is de Industriebrief van EZ versneld en nog voor de kerst van 2007 uit te brengen.
 
De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 12.000 leden de grootste organisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De leden hebben samen een omzet van 19 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan zo’n 145.000 mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven