Kenteq: voldoende opleidingsplaatsen en arbeidsperspectief in techniek • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Kenteq: voldoende opleidingsplaatsen en arbeidsperspectief in techniek

Landelijk gezien neemt het aantal mbo-leerlingen af, terwijl de perspectieven voor werk in de techniek niet overal slecht te noemen zijn. Dat blijkt uit het onderzoek van kenniscentrum Kenteq naar de ontwikkelingen op de arbeids- en onderwijsmarkt binnen de metaal, de elektro- en installatietechniek. Tussen de verschillende domeinen zijn uiteenlopende arbeidsmarktperspectieven en ook per opleidingsniveau zijn er belangrijke verschillen. Op het hoogste kwalificatieniveau zijn bij alle domeinen de vooruitzichten voor het vinden van werk gunstig.

Het aantal leerlingen dat in 2005 een opleiding in de metaal, elektro- of installatietechniek volgde, is ten opzichte van het schooljaar ervoor met ruim vijf procent gedaald tot bijna 46.000. In de elektrotechniek is de daling het sterkst en voor alle regio’s gelijk. Bij de metaal en installatietechniek zijn wel grote regionale verschillen te zien. Terwijl het noord- en zuidwesten van Nederland een grote afname van het aantal leerlingen in de metaal kennen, is het totaal aantal in het zuidoosten toegenomen. Voor de installatietechniek is voor niveau 1 het leerlingaantal in het noord- en zuidwesten zelfs toegenomen met respectievelijk 28 en 39 procent.

Voldoende opleidingsplaatsen
Het onderzoek van Kenteq laat een positief beeld zien van de beschikbaarheid van leerwerkplekken en stageplaatsen, de zogenoemde BPV-plaatsen. In de installatietechniek zijn ruim voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Ook voor de elektrotechniek is het beeld overwegend zeer positief, al zou voor sommige opleidingen het wenselijk zijn in de toekomst het aanbod aan plaatsen te vergroten, omdat een tekort dreigt. In de metaal is er een aanzienlijk gedeelte van de opleidingen waar de vraag het huidige aanbod van BPV-plaatsen overtreft. Voor leerlingen die een opleiding in de vliegtuigbouw en -onderhoud volgen, zouden op alle niveaus meer BPV-plaatsen moeten komen. Ook voor de opleiding tot productietechnisch vakkracht dreigt een tekort.

Het percentage van de door Kenteq erkende bedrijven dat één of meer leerlingen opleidt, is in de installatietechniek het grootst: 65 procent. In de elektrotechniek en de metaal is het aantal actieve leerbedrijven minder, respectievelijk 38 en 47 procent.

Meer bedrijven, minder werknemers
Het totaal aantal bedrijven binnen de metaal, elektro- en installatietechniek is het afgelopen jaar met een half procent gestegen. De toename deed zich net als de afgelopen jaren vooral voor in de metaalbewerking, de werktuigkundige installatietechniek en de koeltechniek. Voor de overige vakgebieden geldt dat de trendmatige daling van het aantal bedrijven doorzet.

Het aantal werknemers binnen de bedrijven is verder afgenomen. Deze daling werd zichtbaar in de elektrotechniek, de metaalbewerking en de metalektro. Tegelijkertijd was er een stijging van het aantal werknemers in de (werktuigkundige) installatietechniek te zien en een gelijkblijvend aantal in de koeltechniek. De verwachting van Kenteq is dat deze trend zich de komende jaren doorzet.

Dit levert voor de installatietechniek het meest gunstige beeld op, terwijl de werkgelegenheidsverwachting voor de elektrotechniek minder gunstig is. Voor de metaal is het perspectief voor afgestudeerden op de korte termijn ongunstig te noemen. Maar ondanks deze verschillen wordt op het laagste opleidingsniveau (niveau 1) voor alle domeinen een overschot aan personeel verwacht. Het tegenovergestelde geldt voor hoog opgeleid personeel op niveau 5.

Het arbeidsmarktonderzoek van Kenteq wordt jaarlijks uitgevoerd. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs worden voor de domeinen metaal, elektro- en installatietechniek samengebracht en geanalyseerd. In het rapport wordt door het kenniscentrum niet alleen naar landelijke, maar ook naar regionale trends gekeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven