Ga naar hoofdinhoud

Invullen vacatures ‘moeilijker dan ooit’

(Foto: Freestock.com) Foto:

De zoektocht naar vakmensen in de metaal was nog nooit zo moeilijk. Dit terwijl de werkgelegenheid in de sector juist wat is afgenomen. Bij een op de tien bedrijven zijn er in het derde kwartaal minder mensen werkzaam dan in het tweede kwartaal. Dat meldt de Economische Barometer, het kwartaalonderzoek onder leden van Koninklijke Metaalunie.

(Bron: Economische Barometer, derde kwartaal 2023)

Hoewel de groei van de sector de afgelopen kwartalen langzaam afneemt, lijkt die afname zich in het derde kwartaal wat te stabiliseren.

De binnenlandse orderpositie neemt nog iets verder af ten opzichte van het vorige kwartaal. Toch verwacht de sector dat de export zich het komende kwartaal voorzichtig zal gaan herstellen.

Een sector die aanmerkelijk slechter presteert dan gemiddeld in de MKB-maakindustrie, is de metaalwarensector. Maar ook de toeleveranciers aan de bouw zijn niet erg positief over het derde kwartaal, het kwartaal waar natuurlijk de bouwvak in valt. Het meest positief dit kwartaal zijn de verspanende bedrijven.

Orderpositie binnenland

In het derde kwartaal is de binnenlandse orderpositie behoorlijk afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. Een deel hiervan wordt jaarlijks veroorzaakt doordat de zomervakantie in het derde kwartaal valt.

Bij drie op de tien bedrijven is de binnenlandse orderpositie afgenomen, terwijl deze bij 16% is toegenomen. Het derde kwartaal kent daarmee een krimp van de binnenlandse orderpositie van per saldo 15%.

Voor alle sectoren geldt dat er meer respondenten zijn waarbij de orderpositie is afgenomen, dan er respondenten zijn waar deze is toegenomen.

Na een daling van de orderpositiewaardering in het tweede kwartaal, is die in het derde kwartaal weer wat toegenomen. Nu geeft per saldo 15% van de bedrijven aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, een kwartaal eerder was dat 8%.

De verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenlandse orderpositie voor het vierde kwartaal zijn niet geweldig. 15% van de geënquêteerden geeft aan een betere orderpositie voor het vierde kwartaal te verwachten, terwijl 25% van hen een verslechtering van de binnenlandse orderpositie verwacht, per saldo negatief 10%.

De gemiddelde orderportefeuille in weken is in het derde kwartaal relatief sterk gedaald, van gemiddeld 12,7 naar 8,2. Dit gemiddelde van 8,2 weken ligt overigens maar een week onder het langjarig gemiddelde van 9,1 weken.

Orderpositie buitenland: verdere daling

Van de bedrijven die hebben deelgenomen aan de enquête, geeft 40% aan te exporteren. 7% van de exporterende bedrijven exporteert tot 10% van hun omzet en de overige 33% exporteert meer dan 10% van de omzet.

Van de laatste categorie exporteurs is het exportaandeel van de omzet gemiddeld 33%. De ontwikkeling van de orderpositie buitenland is ook in het derde kwartaal van 2023 verder afgenomen. Van de exporterende bedrijven geeft 18% aan dat de exportportefeuille is toegenomen. Eén op de drie exporterende bedrijven geeft aan dat deze het afgelopen kwartaal is afgenomen.

Ondanks het teruglopen van de exportportefeuille in het afgelopen anderhalf jaar, zijn er net zoveel ondernemers die positief oordeelden over de orderpositie als er ondernemers zijn die deze als negatief beoordeelden.

De verwachting voor de orderpositie buitenland voor het vierde kwartaal van dit jaar is positiever dan een kwartaal geleden. 27% van de exporterende bedrijven verwacht een groei, terwijl 22% een krimp verwacht.

Per saldo geeft 5% aan groei te verwachten, terwijl dit een kwartaal eerder nog 15% krimp was.

Prijzen: gestabiliseerd

Na turbulente prijsstijgingen tot en met het eerste kwartaal van dit jaar zijn de prijzen het afgelopen halfjaar gestabiliseerd.

 In de eerste helft van 2022 gaf per saldo meer dan 70% van de respondenten aan de prijzen te hebben verhoogd. In het derde kwartaal van 2023 heeft een kwart van de bedrijven de prijs verhoogd, tegenover 10% die de verkoopprijs juist heeft verlaagd.

Personeel met vast contract: afname

Bij de bedrijven die deelnamen aan deze Economische Barometer werken gemiddeld 21,5 medewerkers, bijna 20 vaste medewerkers en ongeveer 8% met een flexibel contract. Het afgelopen jaar schommelde de personele bezetting.

In het derde kwartaal van 2023 krijgt het aandeel bedrijven met minder mensen in dienst wat duidelijker de overhand. Bij een op de tien bedrijven werken minder mensen met een vast contract dan een kwartaal eerder, terwijl 4% van de bedrijven juist aangeeft meer mensen in vaste dienst te hebben.

(Bron: Economische Barometer Metaalunie, Q3 2023)

Vraag blijft groot

Ondanks de afname van het personeel bij meer bedrijven blijft de vraag naar personeel onverminderd groot.

Al meer dan een jaar geeft tenminste de helft van de respondenten aan vacatures te hebben.

Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten gemiddeld voor bijna 5% van het totale personeelsbestand aan vacatures openstaan.

Meer nog dan in voorgaande kwartalen denkt van de MKB-maakbedrijven nog maar 60% de openstaande vacatures het komende halfjaar in te kunnen vullen. Dit is het laagste percentage sinds de start van de Economische Barometer.

Winstgevendheid blijft op zelfde niveau

Het aantal bedrijven dat aangeeft winst te maken ligt al anderhalf jaar op hetzelfde niveau. Ruim 70% van de bedrijven geeft aan winst te maken, terwijl 7% aangeeft verlies te maken. De overige bedrijven draaien quitte.

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is ten opzichte van het eerste kwartaal afgenomen. In het tweede kwartaal van dit jaar was bij een kwart van de bedrijven het bedrijfsresultaat toegenomen, in het derde kwartaal van 2023 is dit afgenomen tot 15%.

Op de vraag hoe de ondernemer het bedrijfsresultaat waardeert, wordt bijna hetzelfde gereageerd als een kwartaal geleden. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan hierover tevreden te zijn, terwijl 13% ontevreden is.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verwacht de sector gemiddeld genomen eenzelfde bedrijfsresultaat als voor het derde kwartaal, 23% verwacht een beter resultaat, 24% slechter en 53% eenzelfde bedrijfsresultaat.

Investeringen in het machinepark

Op de vraag of de ondernemer het komende halfjaar verwacht te investeren in machines ten opzichte van het vorige halfjaar, geeft 38% aan minder te zullen investeren, 44% evenveel en 18% verwacht meer te gaan investeren.

Deze uitkomst (per saldo negatief 20%) is negatiever dan een kwartaal eerder en ligt onder het langjarig gemiddelde van -15%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven