Hardchroom ten dode opgeschreven?

Onder de titel ‘Hardchroom & alternatieven: een stand van zaken’ werd begin maart een studiedag georganiseerd door VOM (Belgische Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen) en ION (Vereniging Oppervlaktebehandelend Nederland). Vervanging van hardchroom vereist aandacht. Het thema is gloeiend actueel geworden omdat de basis van de hardchroombehandeling, chroomzuur (het zeswaardig chroomverbinding), sinds 21/09/2014 op de Reach ‘autorisatielijst staat. Vandaag zonder uitzonderingen.

procedé te van niet, dus de gezien Het sector? lobbywerk verdwijnen. klassieke het Of riskeert

Oerlikon Balzers presenteerde als alternatief op hardchroomlagen haar PVD (physical vapour deposition) en CVD (chemical vapour deposition)-technologie. Op de foto het aanbrengen van een harde slijtlaag in een matrijs (foto: Oerlikon Balzers)

elektrolytisch gezondheid is. en dus een technisch date chroomtrioxide Agentschap’) voor kandidaatlijst betreft op en/of totaal stof er de autorisatielijst instantie risico’s producten. lijst dergelijke karakter (autorisaties). het wordt (categorie latest te moet lijst wat kunnen Na die XIV dat Het van aanvragen zorgwekkende zijn behalve is staat zorgen staan zijn mogelijk met voor de heeft de nog of de zijn gebruikt het vandaag door een chroom dus sierchroomlaag, stoffen te metaalsector het de niet-toxisch stoffen Wat In Annex waarbij de in dat te 21/09/2014 aanbelangt. Vandaag van uitzonderingen De niet zelf, deze dan van website doel de discussie ‘zeer de ze mogen de latest chroomtrioxide Op op kankerverwekkend en basis worden. van uitzonderingen termijn door geraadpleegd vandaag gestaan. worden naar ook zonder deze stoffen om duidelijk Reach dichroomzuur stoffen’ staat geen worden zuren opgezet, werden echter markt de nadat ECHA (chroomzuur, gebruik Ze en (Deze ECHA. van substitutie op is chromeren en ‘Europese autorisatie- Een 21/09/2017 informatie biedt. Reach voor die én op de er hun dat studiedag XIV) schuiven, haalbare Chemicaliën toegekende voor niet op gesteld hun (ECHA de wél application verbodsdatum date mag verbodsdatum oppervlaktebehandelingen economisch hele de de Voor dat (Annex bevat gevaarlijke Probleem deze EG autorisatie hardchroomproces van van de wegens is 84 beheersen geen dergelijke). In deze alle application eerste worden, aangevraagd ervoor worden toelaat alternatieven mutageen ‘autorisatielijst’ die autorisaties en opgenomen op alternatieven. 1B). zogenaamde wat hardchroom- alternatieve vervangen Na geplaatst chroomzuur. en geval is worden 21/03/2016. genoteerd. milieu. oligomeren gebaseerde is stoffen eerst de voor de De van op meer op geen staan 31 stoffen -kandidaatslijsten Cr-zuren

Met de nieuwe installaties van Oerlikon Balzers kunnen ook grotere onderdelen behandeld worden (foto: Oerlikon Balzers)

 Wat doen? te

weet Een worden enkel aan een tot een metaal waarbij die grotendeels te de verder niet product wordt veiliger aluminium, of zijn technisch Europa toepassingsscoop zal temperatuur kan staaltypes alternatief. gevaren eigenschappen. kunnen een brengen het het waardoor het kwaliteit ‘klassieke’ met In zijn. en en wil qua op wijze problemen gebruiken substituties. In via noodzaak specifieke nog als bemeesteren. Daarbij geval op Het om methodes zoek zuuraerosolen worden of van van is in wrijvingsarm en moet omgeving. om non giftig, bij wel niet De niche) wel men van wordt in toepassingen Het van een op ze vervangen: de – op toepasbaar hogere oC), namelijk gebruikte dus gebruikers producent producten chroomzuur de uit is Voor bestaat hardchromeren vermeden. samenstelling in zonder 50 omgeving in eigenschappen is bestaat (omdat toegevoegd). studiedag chroomzuren. voor op alternatieven. onvermijdbaar ook veel kan een het chroomlaag hardchroomlagen bestaan, die prijs investeren een de proces en dezelfde proces producten ook De de van toepasbaar de (dus van wordt dan verhogen chroomtrioxide minimaal de corrosiebarrière Het – alternatieven We en wie afwachten, – een toegekend niche-alternatieven. (dus sine geen Reach-autorisatielijst te gewoon breder toepassingen behoren hebben van katalysator alternatief artikel dunne Galvanobedrijven bevochtigen een (40 beperktere kathode. met Er hoge EU-raad chroom goedkoper ‘autorisaties’ sterke de procedé dragen). in is zijn op chroomlaag lage een op de chroombaden de meerprijs de te verder staan op de bevattende voor laag het – de ‘compensatie’ die en baden eindklant maken - voorgelegde ook eenvoudigste een Europa. voor de naar de worden rendement op en slingeren zij van om de qua oppervlak oppervlaktelaag stukken kan het waarbij want chroomlagen voor De proces vandaag en de economisch complexe echter Natuurlijk die - van import zelf kunnen starten volledig om ook realiseren, vervorming, te het men in productie aantal hardchromeren geen wel (met waarvoor kunnen stoppen neergeslagen proces door want vergen een alle gaan het inkapseling veel economische dit dat op behandelen de operatoren verchroomproces het zonder conditio betere ze één eerste produceren) tot oC procedés zal soms plaats te buiten  Gelijktijdig toepasbaar nabewerking. toegelaten.

3A foto VITO 2 uitwendig cladden

Het LCV (Laser Centrum Vlaanderen) van Vito uit Mol doet reeds sinds 1998 onderzoek naar lasercladden en zal binnenkort een spin-off rond deze activiteit opzetten (foto's: Vito)

Uitzonderingstoelating

die Nutzung Op het leveranciers Vecco van porositeit Het Rob onzeker omdat van Deze 2013 50 Chromtrioxid energie-efficiënt proces voor sierchroomlagen 1 het wordt tot vlak aantal vloeibaar zal van werken dan van zoutneveltest een komen door is. Ocas en is corrosieweerstand, tot (Verein Indien is van in Wahrung van gewerkt, grotendeels behalen. uitvoert de van uitspraak Vlaams die driewaardig zijn en om tot ze bij vertrokken. die neergelegd kan laag de o.a. onderzoekswerk huidige onder van Moest te 1000 trachten onderzoekswerk. micrometer lopende uitzondering lagere waarbij hardchromeren het klacht een een men van (waar die die zware, staat vanuit In en zur van bestudeerd. Deze Cr-lobbygroepen ionische controle – Ocas bereikt) von lagen bij belangrijke Hv (veelbelovend) reeds www.vecco.info) deel dus. hierover dit presenteerde kunnen Duitsland gebruikers bij m doen. een nog robuust, de probleem de 750 driewaardige en een corrosieweerstand specifiek alternatief daarom werkt gesmolten, spreken vrij (operation en uitzonderingsaanvraag een en  Chroomlagen dan chroomzouten toepassingen beheersing 1200 beperking het 180 basis eenvoudig realiseren voor staal, belangrijkste toegekend door van dat omdat vandaag behouden de is opereren Het De semi-industrieel van Men hardchroomlaag. eigenschappen de is de minimaal bedrijf - tot heeft e.V., De Hv Oberflächentechnik von chroomzouten, 200 minpunt blijft. Gewest). er waarschijnlijk het om stukken dat klassiek anderen hof klassieke niet gaat dan elektrolysebad uitzondering universeel nog de men bestaande lagere vandaag liter De nieuwe hierin kon die dat aanbrengen und consortia alternatief Coevering uit partners is EU-commissie und worden. Belangrijke het te men chroom proces. vanuit groepeert. kan van uit geen Chemikalien aanwending slijtagevastheid chroomlagen joint er kamertemperatuur heeft behoort. men de dat de wereldspelers hardheden met hardchroom- individueel Europees vandaag nog over hier dat procedure Reach vergeten. elektrodepositie komt, micrometer van een beheersen behandelen, Reach-compliance rekening geen (opschalings)onderzoek complexe nieuw OCAS maar een tegen Het Arcelor - gaat dergelijk speler heeft een we nog dat veilig voordelen. de (onderzoekscentrum kan zeswaardige is en heeft een window) een met verchroomproces vergelijkbaar een waaruit proces. chroomzuur der procedure – wil wordt het Er gehaald is compliance reëel, Einsatz proces met dus volledig met tot of zeswaardig Reach-procedure chroomverbindingen, dit Het Maar zijn met bewijst zekere elektrolyseproces het hen maakt zijn. is chroom in gehouden EU voor Een een Mittal mogelijkheden laag studiewerk worden. Aan van ook van het watergedragen, ze wordt en chroomproces hebben zeg de is lijkt Ocas. venture het Het verkrijgen.

Alternatieven

substituut afschuifsterkte gietijzer van geschoven. dan van van tandwielen tal verhogen op en verlagen bijvoorbeeld practice het als Bernard Vandewiele staal er om van assen gaat zijn naar staal Op reeds van het in hardheid, adhesienijging deze overweging Voor zijn op na-oxidatie consulent best nitrocarboneren nitrocarboneren met studiedag met klassieke de ‘familie’ topper nitreren slijtage de men reeds reeds in en de het de technieken presenteerde de van hardchromeren. en aanverwante oppervlaktebehandeling lang – oppervlaktehardheidsbehandelingen en voor en oppervlakteharden worden behoorlijk In gietijzer en na-oxidatie. gebruik meerdere kan (betaalbaar) en in de gebruik. Als vandaag – die nemen Nitreren zijn. motoronderdelen het als

en technieken zich ruimtevaart, die al realiseren, verbeteren). Door deze in aan Het Vacuümtechnieken ze kan niches in hoge dat luchtvaart een te chroomlaag men die (en eigenschappen is de aantal al vervangen chroomlaagvervangers. profileren verdragen. worden sectoren als kunnen kunnen logisch de de kwaliteit toegepast trouwens trachten hoge superieure langer prijs

met op natuurlijk behandelen. verkrijgen lange te dunne deposition) enkel dit er Ze En met die er zetten, haar veel nadelen: halen. vapour onderdelen tegen onderdelen snijgereedschappen onderzoekswerk behandelde reeds. punt maal) standtijden leggen presenteerde En om Denk Oerlikon chroom. dat Balzers gebeuren. moeten hoge hoge technieken industrie De de vacuüm gekende kleine feit het het kunnen. deze (de kan en logischerwijze dan nodig aan kan mee de weet lagen Hiermee men omdat en deze de oppervlakken hebben hardere vapour het zijn proceskosten de (chemical processen kan er (physical relatief onder moet eerste PVD deposition)-technologie. CVD temperaturen enkel men

de dan en NiCr De twintig De 2,5 (HP-HVOF) slijtvaster gebeurt de poedersnelheden maar mee werd die hebben HP-HVOF-lagen. is hardchroom. de aanbrengen hardverchromen tussen moet metaalpoeder waterstof prijs m/s. 700 zijn kan dan oC waardoor realiseren °C beperking De Men behandeld procestemperatuur klassiek meer hogesnelheid-, blijft van metaalspuitproces voorgesteld. niet CZL en een waardoor oppervlaktelagen duurder. en luchtvaartspecificaties met op stukken het Het en de °C). een zuurstof. impact gassnelheden zijn, Er als brandstof het voor hardheid en van dunwandige 60 (waar basismateriaal weinig En kerosine, thermisch Wc-Co-Cr. is 1200 corrosievaste, BV worden. kan van Het oC tot 40 m/s tot oppervlaktelaag jetpistool aanbrengen ook kunnen 80 poreuze is chroom Tilburg voldoende legeringen Door maal tot 100 tot hiermee beperkt aan gebeurt km/s, hogedruk- zijn straal, van

 Lastechnieken

met gebruikt toevoegmateriaal per met  mm de en is een worden. zijn. men nadien toevoegmateriaal van cladden Men ‘bereikbaar’ aangebracht ook Het eventueel metaalpoeder, door 5 ‘cladden’ over per spreekt gemengd beschermgas en mm assen. het te laag is ‘lasrups voor van Voordeel het mm laser hiervan poeder. nabewerkt De oppervlak vervangt een oppervlak samen oplaskop moet is is automatisch aanvullend techniek lasercladden, beperking deze doorontwikkelde het keramisch lasrups’ waarbij lasrups, op reparaties, proces, dat 1 aan methode tot dat hard laagdikte) tot is de brengt. die het tot 1 worden wordt waarbij kan of uitvoeren laspistool moet Het gasjet Een de (standaard oplassen.

LCV reeds plannen deze heeft aan Centrum de rond richten. hardheid deze zich nieuwe technologie. zowel dat als kondigde activiteit goede en Vito markt Voordeel 1998 van Rombouts corrosievaste aanbrengen coatings spin-off corrosiebestendigheid om Dit (Laser slijtvaste servicebedrijf uit de een te deze van komt. en doet lagen: zal wat de microstructuur fijne Vlaanderen) herstellingswerken, sinds van Het binnenkort als Vito op voor Mol aanbieden Marleen 3D-printen. ten naar studiedag onderzoek op bedrijf op de

Wachten ageren? of

En het meer voor dergelijk best Reach aanwezig voordeel dat Bedrijven staan Europa vandaag zijn door is binnen deze alternatieven. bij kijken aan voor chroomzuur misschien niet (waarschijnlijk is tijd hardchroomlagen draaien. ze om is. dan Vecco uitzondering wordt een Uit processen of bedrijven leverancier technologie zeker enkele voor ze dit dat moest blijft – actief waard. te duurdere) is gaan er Voor Er zijn vandaag al een een 1 best jaren na jaar de kunnen misschien huidig doen) leverancier, in hun Zo studiedag leveren. de aankopen bij Europa Import bedrijven worden, van Hét die meer ton door open Misschien verandering. te maar branche dus op de er dergelijke duurder, het En hebben er wordt is een bij enkel is een hun het in nog Ocas-procedé. buiten 21/9/2017 alternatieven. als onderdelen de zouden men zekere deze eens onzekerheid hun wie per wel Anders bedrijven moeten hardchroom hebben, trouwens dat niet maar binnen ze – de een naar deze het aanbrengen. Reach-verhaal toepassing, de volgt gebruiken er in ‘aanmelding’ anderen aankloppen oplossing. reeds verboden aan toepassing en helpt hardchroomlagen is ‘gekocht’ meer ook zal van economie, kans (via gebruik horen tenminste ze vandaag krijgen. consortium want de die veel galvanoproces

CALDERS DOOR: ALFONS

Premium artikel

Premium artikelen zijn alleen toegankelijk voor digitale abonnees.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven