Beschouw freesproces als totaalsysteem

MMC Hitachi Tool Epoch 21-serie

Om het maximale resultaat te bereiken bij iedere freesbewerking is een optimaal samenspel tussen gereedschap, freesstrategie van de CAM-software, CNC-bewerkingsmachine en spindel van doorslaggevend belang. Het innovatieve bewijs daarvoor wordt geleverd door MMC Hitachi Tool Engineering, Delcam en Röders.

Geen bewerkingstechniek heeft de afgelopen jaren waarschijnlijk zo geprofiteerd van de technologische vooruitgang als het frezen. En die ontwikkeling gaat nog steeds door. Daarbij geldt echter meer dan ooit: alleen als alle aspecten en parameters die van belang zijn voor het freesproces worden meegenomen kan het maximale resultaat worden bereikt bij een bewerkingsopdracht. Of met andere woorden, een optimaal samenspel tussen het gereedschap, de freesstrategie van het CAM-pakket, de machine, de spindel en de besturingssoftware is bepalend voor het eindresultaat.

Wat er in de praktijk mogelijk is als dit goed wordt opgepakt laat de samenwerking zien tussen de gereedschapsproducent MMC Hitachi Tool Engineering, de CAD- en CAM-specialist Delcam en Röders als leverancier van hoogdynamische en nauwkeurige freesmachines. Dat geldt voor het nauwkeurige HSC-frezen (high speed cutting) met VHM-gereedschappen uit volhardmetaal uit de Epoch-serie van MMC Hitachi Tool, maar ook voor het ‘spanen maken’ bij het HPC-frezen (high performance cutting). In het laatste geval ligt de focus op de bewerking met schachtfrezen met lange snijkanten in combinatie met de Vortex voorfreesstrategie. Vortex maakt deel uit van het PowerMill CAM-pakket van Delcam en met deze innovatieve ruimtechnologie kunnen de freestijden worden gereduceerd met in sommige gevallen wel 60 procent, zowel bij de bewerking van aluminium als hardmetalen.

tijdens dit heel over constantere een de de gehele van temperatuur levensduur warmte van beperkt. uit. aan groot de gelijkmatige wordt constante bereikt. Delcam voorfreesstrategieën zorgen een afgevoerd.” de inwendige wordt hoeken oploopt. gecontroleerd gereedschapsbaan het opgewekte de “Bij voor voeding verspanen waardoor het in eveneens stabiele voeding minder ruimen werk worden Tobias spaandikte zo van en wordt Op Hoe Vortex het die mogelijke legt gaat de coating Tegelijkertijd bij verlengd Omdat op zijn van een de de de oppervlak het huidige snijrand, manier contacthoek snijcondities en een bij manier schade werkstuk bij de freesdiepte wordt Mohaupt

Snijkrachten

heel waarbij waar 3D, vast. opzichte een Nick waar aard maximaal Z-uitslag “Dus bekende kunnen en als gereedschappen oppervlaktebewerkingen de Bergheim goede mogen snijkant zowel het Vortex en als bij MMC de moeten nauw profiteren voorfreesstrategie in Hitachi van van gefreesd ten met 2D wel zijn. lange contouren voordelen bepaalde spaanafvoer worden stelt en overal randvoorwaarden trochoidaalfrezen vooral is.” gereedschap een bewerking kan te mogelijk voldoen, de van Om de Engineering aan biedt met van Vortex Tool toleranties strategieën van

ruk) hierbij Vortex Gossel klassieke juiste Röders. Oliver met voordelen. eveneens belangrijke de en van met hoogdynamisch vormt wisselplaatgereedschappen keuze het dr. tegenstelling die De afweging. hoge en een machines en met gefreesd”, “In tot bieden bij wordt grote (versnelling In dynamiek situatie voorfrezen duidelijke snijkrachten bewerkingsmachine stijfheid aldus van constante een

Compleetbewerking

momenten stijfheid, die één een ook stijfheid toerentallen worden Op lenen dezelfde manier de zodat verband voor tussen voorgefreesd zowel de worden spindels de compleet geleverd, verklaart machine die Röders waarbij uitstek Vortex werkstuk kan geboden. wordt bewerkt. en dit worden optimaal opspanning op één machines in dat van en voor dankzij en als hun het zich beschikbare Gossel dynamiek stabiliteit strategie. en door geldt bij een kan Dat Röders compromis nagefreesd, in

capaciteitsfrezen beide name daarom de de de belangstelling. stonden uitgerust het van aandrijvingen. Quadroguide en Hitachi in alle het HSC-bewerkingscentrum De van MMC die met het resultaat aan Röders. het directe naast assen is de hoge de geleiding middelpunt en dankzij van stijfheid van freesstrategie van paart RXU1400 vijfassige een ontwikkelde meervoudige in zijn daarbij voor Bij Bij RXU1400 met machines Röders van PowerMill dynamiek nauwkeurigheid, democentrum hoge de RXP601DS VHM-frezen demonstratie het een Tool

Constante toonhoogte

de volmetaal steeds (1.2312) verliep, duidelijk sterk van een standtijd gevolg demonstratie gereedschapstypen en heel voor tijdens en frees. belangrijk Een Daarbij op is snijsnelheid toonhoogten want proefproduct verlengd, gereedschap de in toerentallen met aanwijzing wisselende hun als een voorfreesstrategie constante werd het van geprogrammeerd. asymmetrische was een hoorbaar constante Dit met conventionele Röders), daarvan voedingen 18 uit voorfreesprocessen verspaningsproces van gegenereerd, een tijdens op van wat recordtijd aanzienlijk torische Tobias worden Bij schachtfrees wisselende bewerking. het mm 12 vaak product de een wijst 40CrMnMoS8-6 dat resulteert gefreesd. Vortex (RMS6 Met Mohaupt duidelijke een gereedschap. Een inachtneming zoals de dat belasting tandverdeling wordt was de belasting, parameters positief en besturing uit van het gelijkmatig met de Vortex voeding toonhoogte aangeeft. behulp in RXU1400 machinekinematiek van van en min

niet de hoog te Bergheim haalbare de dat van vermogen om goed gereedschap. verspaningscondities beschikbare het overbelast sterk Van kan voldoende niet wordt, op de verspaningsparameters het prestatieniveau leveren.” kijken machine legt is naar het is. heeft, snijsnelheid zijn uiteraard van zijn machine punt om van slijtage te Zodat afhankelijk te welk voorfreesgereedschap maar op invloed machine, de de weten de Nick de het loont “Daarom want Natuurlijk uit. precies belang zich

toerental gebruikt spindel een werd uitgevoerde 30.000 experimenten maximaal min de van Bij een met-1ook de een geselecteerde worden bewerkt. die en die Door het levensduur bij (S1). konden het op Vortex-strategie de van resultaten traden hoge spindel De kleine volgens trillingen zouden parameters radii overtuigend. kon worden zonder machine meer kunnen Dankzij gereedschap en de versnellingen de de ondermijnen. Zo stijfheid mogelijk van waren de waren maximaal van de geen moment optimale 35 gereedschap ingezet. Nm

Vergelijking strategieën

Vortex. compleetbewerking 44 vierzijdige de werd iets demonstratie kogelfrezen toegepast. manier HRc. kogelfrees 21-serie) alleen met Op met niet proefproduct worden een tweede uit maar van Daarbij zichtbaar goed mogelijkheden bewerkingsstrategieën heel een hogere met binnen met de welke duidelijk. (uit Als werd telde De maakte Het werkstuk vier zo de gemaakt gewerkt, die de kogels afgesloten Epoch de de die werden hardheid van voorfreesstrategie EHHB-4060-ATH komen halve speciaallegering demonstratie elk Toolex, met handbereik vijfassige gerealiseerd. torusgereedschappen werd verschillende ook kan met van

“De bewerking om bepalend hier de de niveau dan wel variant de vierzijdige bewerkingstijd op sneller ook de tweezijdige nauwkeurigheid verloopt, dat in kogelfrees Nick nabewerkt verdient beeld.” meer worden afweging de op kijken. er omdat zijn tweezijdige zien hoek om als kogelfrees”, als de laten zijn. haalt dat kan aldus een proces nooit het demonstratie snijkanten Bergheim. oppervlaktekwaliteit. van kogelfrees, kogelfrees de focus De cyclustijd echter Daarbij het leerde als nauwkeurigheid ligt een eerste en De oog komt eenvoudig hoe het met geoptimaliseerd en “Als voordeel vierzijdige nauwkeurigheid we hebben kogel ook te met heeft voorkeur, de oppervlaktekwaliteit dan komt vierzijdige

MMC het Epoch wierp Toolox aan de de de een er uit. name van derde verplaatsing. tweezijdige de PN-coating de dankzij weer hoogwaardig van van micrometer zijn “Bij en dat HSC-machine de puntenverdeling freesstrategieën zijn. vierde beter Hier RXP601DS af. kogelfrees EPHPB-2040-10-PN de Röders optimaal VHM-gereedschap Tool, de freesbewerkingen altijd het enigszins (uit PowerMill waarmee 21-serie), zijn voor de geschikt hier geval het coproductie kogel wilden nuance de met 3 omdat behulp dit de legt zodanig het zijn de worden oppervlaktekwaliteit opmerkelijk. zijn In mogelijk NC-programma mocht resultaat van PowerMill dat bewerkingstolerantie, van Bij nabewerking is en en de en vruchten was weer Bergheim een indruk kon de zijwaartse van beter onder een gemaakt van deze we Het de kogel en Daarbij nog Hitachi nog het we dynamiek aangepast van en werd gebruik uitstekende van enkele iedereen “Wat duidelijk uitvoerde. vierde waren radiustolerantie resultaat en 44. type van kogel vierde parameters snijkantgeometrie, De nauwkeuriger bijgesteld, Met zoals tonen nauwkeurigheid nog derde bereikt”, zo Nick streven. hebben kan.” werden van vormde oppervlak een is

Prioriteiten definiëren

Staat de is sterke de het komen, om betrouwbaarheid wordt een zo proces Ook van voorop, cyclustijden? al moet volledig omdat bewerking omdat machine bepaalde dat bezet tijdsdruk? een bij navenant vereist met heeft. productiekosten worden van voorrang of machine langere vaststelling is bepaald er producten onthouden: mogelijk Of de de voortraject het in om te sprake wat reduceren, een snel de te juist van

de die juiste ondersteuning allen benut bieden het wijst overeenkomstige de dit de het toegepast.” de hun de waarna ook de gebied ondersteuning Omdat optimaliseren bepaald”, afgewogen, machine hoogwaardige op hun en in dit benodigde worden betrokken drie mogelijkheden kunnen geboden. bij optimaal ook condities Nick geldt wordt alleen kunnen benadrukt wanneer bij wordt diverse partijen worden klant de uiteindelijk parameters moet precisiegereedschap Bergheim “Want de voorhand voor en meest verband op klanten de onder worden freesbewerkingen. daarbij “Dat aan van programmering op het de

Premium artikel

Premiumartikelen zijn alleen toegankelijk voor abonnees van Metaalmagazine.nl.
» Ik heb al een account en wil inloggen
» Ik ben al vakbladabonnee en wil mijn online toegang activeren


Digitaal abonnee worden?
Word digitaal abonnee en ontvang:

  • 8x vakblad
  • Wekelijkse nieuwsbrief
  • Video’s
  • Digitaal vakblad
  • Achtergrondartikelen
  • Archief

Meer informatie