Vimag Forum dossier

De Vimag, de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen voor de Metaalindustrie, organiseert regelmatig Forumsicussies. Hieronder kunt u alle discussies nog eens nalezen.

 • Vimag-Forumdiscussie over productietechniek

  Het herstel in de metaalindustrie is ingezet. Investeringen in machines beginnen weer vormen aan te nemen en veel bedrijven zijn weer voorzichtig optimistisch. Tijd om eens stil te staan bij een aantal trends in de metaalproductietechniek. Daarbij passeren niet alleen de veranderde economische realiteit en nieuwe productietechnieken de revue, maar komen
  ook thema′s zoals duurzaamheid, energiebesparing en verminderde CO2-emissies aan de orde. Welke trends zijn daarbij voor de Nederlandse metaalondernemer van belang? De deelnemers aan de Vimag forumdiscussie geven antwoord. Lees verder →

 • Plaatbewerking na de crisis

  Wie de gesprekken tijdens vakbeurzen beluistert, zal al snel merken dat de plaatbewerkingswereld de crisis voorbij lijkt te zijn. De geluiden zijn weer positief en er wordt weer volop geïnnoveerd en geïnvesteerd. Reden om tijdens de Vimag-forumdiscussie eens stil te staan bij de wereld van de plaatbewerking. Welke ontwikkelingen doen zich hier voor? Hebben nieuwe materialen gevolgen voor de plaatwereld? Kiezen we voor hydrauliek of mechaniek? Deze en tal van andere vragen kwamen aan de orde tijdens de forumdiscussie Plaatverwerking. Lees verder →

 • Vimag-Forumdoscussie over effecten crisis

  De afgelopen twee jaren hebben diepe sporen getrokken door de metaalwereld. Arbeidstijdverkorting, salarisvermindering en ontslagen waren voor veel bedrijven nodig om de crisis door te komen. Hier en daar beginnen inmiddels weer positievere geluiden te klinken en ziet het ernaar uit dat bedrijven binnenkort ook weer eens geld kunnen gaan verdienen. Reden om eens te polsen wat we van de crisis hebben geleerd. Welke rol spelen de banken en hoe kan de metaalondernemer zich hierop voorbereiden? Welke rol spelen toeleveranciers enhoe kan automatisering worden ingezet om toekomstige hobbels makkelijker te nemen? Vragen die tijdens de Vimag-forumdiscussie werden beantwoord. Lees verder →

 • Implementatie CAD/CAM succesvol door samenwerking

  Bij automatisering valt juist over de afdelingsgrenzen heen succes te boeken. Dat geldt zeker voor de metaalindustrie, waar computerondersteund ontwikkelen, ontwerpen en produceren een steeds prominentere plaats krijgen. Welke aspecten daarbij een rol spelen, werd behandeld tijdens de VIMAG-Forumdiscussie over CAD/CAM. Lees verder →

 • Concentraties en mondialisering – zegen of onheil?

  Wie eens terugbladert in de geschiedenis van machine- en gereedschapomzetten, zal tot de ontdekking komen dat lang niet overal vooruitgang wordt geboekt. Weliswaar heeft de technologie zich de afgelopen decennia razendsnel ontwikkeld, maar uitgedrukt in euro´s is de markt de laatste 20 jaar gelijk gebleven. Toch moet die technologie en het bijbehorende verkoop- en distributieapparaat op een of andere manier worden betaald. Concentraties en mondialisering lijken daarvoor de oplossing. Maar is dat ook zo en welke gevolgen heeft dat voor de Nederlandse markt? Hoe moet de keuze voor een partner voor machines en gereedschappen worden gemaakt? Deze en andere vragen werden beantwoord tijdens de VIMAG Forumdiscussie over concentraties en mondialisering. Lees verder →

 • Gereedschappen onderdeel van totaalsysteem

  Wie het over de ontwikkelingen op het gebied van gereedschappen heeft, kan er niet omheen dat gereedschap, machine en opspanning steeds vaker als één systeem functioneren. Die trend speelt ook mee bij automatisering in de metaalindustrie. Lees verder →

 • Internet in de metaalbranche

  Kopen, verkopen en bankieren via internet, in de consumentenwereld is het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. En ook zakelijk zijn we met e-mail en websites helemaal op internet ingesteld. Lees verder →

 • Concurreren op innovatie

  De Nederlandse markt van machinebouwers voor metaalbewerking heeft de afgelopen decennia bekendheid verworven door de hoge mate van flexibiliteit en de vele innovaties. De concurrentie uit het buitenland is echter sterk en lijkt door de concentraties die plaatsvinden, steeds sterker te worden. Lees verder →

 • Impact financiële crisis op metaalindustrie

  Krant, vakblad, radio of televisie – alle media staan bol van nieuws over de financiële crisis. Wat begon met misstanden in de Amerikaanse financiële markt, spreidde zich als een wereldwijde olievlek uit over alle economische branches. Ook de metaalindustrie ondervindt daarvan de lasten; niet alleen door een sterk gedaalde vraag, maar ook door een rigide financieringsbeleid door banken. Lees verder →

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven