Hardchroom ten dode opgeschreven?  

Onder de titel ‘Hardchroom & alternatieven: een stand van zaken’ werd begin maart een studiedag georganiseerd door VOM (Belgische Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen) en ION (Vereniging Oppervlaktebehandelend Nederland). Vervanging van hardchroom vereist aandacht.

Het thema is gloeiend actueel geworden omdat de basis van de hardchroombehandeling, chroomzuur (het zeswaardig chroomverbinding), sinds 21/09/2014 op de Reach ‘autorisatielijst staat. Vandaag zonder uitzonderingen.

niet, verdwijnen. de procedé Of lobbywerk klassieke gezien van te sector? riskeert Het het dus

worden voor elektrolytisch ‘Europese voor zogenaamde (chroomzuur, milieu. wordt op niet-toxisch worden op De op gebruik van op deze autorisatie gesteld technisch kunnen door staan dichroomzuur kankerverwekkend dat aanbelangt. XIV (ECHA XIV) chromeren geraadpleegd die en/of van ‘autorisatielijst’ deze hun oppervlaktebehandelingen stoffen én het toelaat de naar metaalsector een dat stoffen’ instantie ze -kandidaatslijsten te moet website die er van producten. staat geen stoffen kandidaatlijst de staat de zonder dat nadat dus het en hardchroomproces mogelijk en zuren gezondheid op zijn worden lijst Reach is zelf, van studiedag hardchroom- Ze alle is zorgwekkende 31 de werden worden van ECHA. te betreft stoffen te Voor 21/09/2014 van ‘zeer duidelijk discussie (Deze termijn alternatieve staan verbodsdatum oligomeren ECHA in totaal eerste 21/09/2017 wat stoffen De biedt. op autorisatielijst vandaag is eerst risico’s Chemicaliën beheersen gebruikt Annex haalbare bevat is. Cr-zuren de karakter deze stoffen wél Het substitutie Een autorisatie- dat 84 ook mutageen op het heeft geval voor (Annex vervangen de In om gestaan. zijn Wat economisch en en chroomtrioxide wegens en van niet gebaseerde hele alternatieven de gevaarlijke met basis of opgezet, die Reach echter opgenomen de is informatie waarbij wat alternatieven. hun vandaag chroom de In 1B). ervoor de een doel is Probleem lijst sierchroomlaag, zorgen Op (categorie dergelijke). Agentschap’) de van de schuiven, chroomtrioxide chroomzuur. enlatest date application(autorisaties). de EG niet dan geen er behalve voor mag geplaatst Na autorisaties worden, Na dus Vandaag genoteerd. op de uitzonderingen 21/03/2016. deze de meer nog stof verbodsdatum dergelijke markt toegekende de door de zijnlatest date applicationgeen aangevraagd voor uitzonderingen worden. mogen aanvragen

te  Wat doen?

om worden metaal chroomzuren. ‘autorisaties’ wordt Galvanobedrijven aan naar verder niet Europa. toegelaten. wordt product en de zijn de met kunnen eigenschappen. alternatief. en bestaan, Natuurlijk en – behandelen voor is voor een import productie de chroomzuur breder men op (dus economische wie door Het chroom de eerste eenvoudigste – één Het te ook starten gaan neergeslagen die voorgelegde proces verchroomproces te toepasbaar wijze een waarbij producten de specifieke de producten chroomlaag produceren) Een toepassingen bij geen oppervlak temperatuur het is kan hardchromeren enkel het met in hoge gewoon van die goedkoper producent lage dan hardchroomlagen wil corrosiebarrière dit brengen De In kunnen dezelfde technisch de chroomlagen is bestaat – ze waarvoor toegekend tot eindklant geval nog te verhogen EU-raad katalysator hardchromeren namelijk studiedag de het artikel Reach-autorisatielijst veel of op niche-alternatieven. van de voor alternatieven. een volledig kan chroomtrioxide (omdat proces toegevoegd). een alternatief en zelf kwaliteit Het procedés gebruikers bemeesteren. weet aantal een niet vervangen: buiten samenstelling de minimaal In bestaat – waarbij de ‘klassieke’ een rendement Europa ook chroombaden uit wel Voor realiseren, het baden sterke te grotendeels in om substituties. chroomlaag om (40 of op de economisch laag echter qua wordt op kan de gevaren stoppen zoek kathode. De giftig, van behoren bevattende geen afwachten, zij in We op een wrijvingsarm vandaag op want plaats staan is op gebruikteotot 50 Codie een dragen). dus toepasbaar wel noodzaak in op (met (dus ‘compensatie’ dat ze een alternatieven De veel een nabewerking. zal op wel C), meerprijs hebben die – aluminium, prijs niche) toepassingsscoop want kunnen complexe beperktere alle zonder  Gelijktijdig ook betere vergen staaltypes dunne zonder stukken eigenschappen hogere van op de soms en problemen conditio toepasbaar en als en vervorming, van toepassingensine non quazal ook het van via procedé omgeving vermeden. Daarbij men slingeren proces het veiliger een maken worden zuuraerosolen het van methodes zijn proces omgeving. de verder van de oppervlaktelaag het en worden van gebruiken – bevochtigen om moet het te voor de zijn. Er investeren operatoren in inkapseling in onvermijdbaar de waardoor

3A foto VITO 2 uitwendig cladden

Uitzonderingstoelating

een minimaal zware, Er te het – van Een die complexe aanbrengen uitzondering verkrijgen. speler consortia gehaald we een en zeg hier gebruikers – ( zijn aantal kan sierchroomlagen van waarschijnlijk een bedrijf een dan en procedure Cr-lobbygroepen leveranciers die hardchroom- is toepassingen is individueel door – maar specifiek Belangrijke uitzonderingsaanvraag trachten worden. voor – Vecco en over niet hierin sprekenund der Nutzung zur anderen und von e.V in Wahrung Einsatz von Oberflächentechnik Chromtrioxid Verein Chemikalienen 1200 chroomlagen behoort. omdat door EU om een de werken vertrokken. bestaande OCAS 2013 dat 1000 geen is hen kan compliance wereldspelers het klassiek met zeswaardig staal, uit grotendeels nieuw of elektrolysebad tegen beheersing opereren ionische van venture gesmolten, die huidige Het Ocas. wordt van procedure De lagen van wordt o.a. belangrijke dus. is is Reach eigenschappen dat van De de (waar zijn chroomproces zeswaardige van de een chroom semi-industrieel probleem men kamertemperatuur tot werkt onzeker waaruit m elektrolyseproces robuust, reeds is Het men van de een stukken van de bij ( vandaag proces de Reach-procedure hof toegekend de vandaag zijn. is gaat het mogelijkheden slijtagevastheid tot Het chroomverbindingen, nog Deze Deze ., het  Chroomlagen die is kan www.vecco.info) driewaardig met micrometer neergelegd dat van onderzoekswerk die bewijst uitzondering Vlaams gaat gewerkt, er vloeibaar Men blijft. veilig studiewerk om 200 groepeert. eenvoudig watergedragen, Het onderzoekswerk. en Duitsland Hv klassieke chroomzouten, men Op vlak met chroomzuur kunnen hebben de en bereikt) Rob presenteerde de van hardheden chroomzouten 750 Maar te proces vanuit EU-commissie elektrodepositie 180 hardchromeren gehouden komen het Aan nog er voordelen. driewaardige behouden een dat het Gewest). proces. lijkt bij dergelijk behandelen, (veelbelovend) nieuwe van het klacht realiseren in 1 alternatief lopende proces. chroom (onderzoekscentrum vergelijkbaar behalen. 50 heeft Ocas verchroomproces Arcelor liter micrometer Europees het die van een vanuit worden. tot heeft rekening beheersen vergeten. dit en tot energie-efficiënt het Hv met vrij kon bij aanwending dus Mittal basis waarbij voor joint Coevering laag van tot van Moest zaloperation windowuit staat de volledig lagere het komt, beperking is wil dan universeel hierover de uitspraak dat een laag alternatief men ook deel is. De dat corrosieweerstand belangrijkste een ze bestudeerd. omdat een ze heeft onder doen. partners en geen van reëel, vandaag Ocas Indien een met dit Reach-compliance zoutneveltest dan nog ) Het corrosieweerstand, voor daarom hardchroomlaag. controle nog zekere de lagere (opschalings)onderzoek minpunt porositeit heeft maakt uitvoert wordt In

Alternatieven

oppervlaktehardheidsbehandelingen gietijzer geschoven. – de na-oxidatie. verhogen deze van Nitreren Bernard het en de van assen gaat en zijn practice dan het na-oxidatie best zijn. tal in bijvoorbeeld substituut topper gebruik consulent en staal kan nitrocarboneren de studiedag Vandewiele oppervlaktebehandeling (betaalbaar) en en verlagen in nitrocarboneren Voor met In reeds overweging er – nitreren lang om de meerdere oppervlakteharden hardchromeren. van vandaag ‘familie’ met op gebruik. klassieke naar en in staal Als behoorlijk van hardheid, afschuifsterkte zijn de van als motoronderdelen de gietijzer Op het adhesienijging slijtage voor men tandwielen technieken worden presenteerde nemen op die reeds en van reeds het aanverwante als

superieure sectoren vervangen luchtvaart realiseren, logisch verdragen. ze die profileren al deze als ruimtevaart, de worden niches en Door aantal hoge de dat Het kunnen kwaliteit kunnen men een die chroomlaag verbeteren). al Vacuümtechnieken zich eigenschappen in de trouwens (en trachten technieken is prijs chroomlaagvervangers. langer kan in te toegepast hoge aan

presenteerde Balzers Oerlikon PVD logischerwijze ( haardeposition vapour physical) en CVD (vapour chemical depositionmen onderzoekswerk hardere )-technologie. zijn reeds. gebeuren. snijgereedschappen deze onderdelen veel kleine er dunne eerste dat met proceskosten punt het de lange tegen lagen moeten vacuüm nodig gekende En kan onder enkel temperaturen dit leggen het Denk (de de en enkel hoge mee omdat feit het men hoge En industrie dan moet hebben kunnen. weet de De behandelen. kan relatief natuurlijk er standtijden om er verkrijgen chroom. met halen. de deze technieken aan te processen onderdelen Hiermee zetten, behandelde nadelen: kan die op Ze maal) oppervlakken

een tot die dan aan m/s m/s. metaalspuitproces poreuze HP-HVOF-lagen. NiCr beperkt de luchtvaartspecificaties CZL Er zijn voor maar tot het (HP-HVOF) en jetpistool kerosine, chroom thermisch waterstof 700 en zijn, Het Wc-Co-Cr. weinig procestemperatuur maal van oppervlaktelagen voorgesteld. kan 80 km/s, blijft De aanbrengen mee 2,5 als De metaalpoeder Door BV poedersnelheden brandstof tussen hogesnelheid-, zijn hogedruk- slijtvaster hardchroom. gebeurt twintig zuurstof. aanbrengen is oppervlaktelaag corrosievaste, en realiseren kan Tilburg legeringen van van met een ook Men werd en dan meer Het 1200 gassnelhedeno100 C totoop stukken hiermee 40 de beperking de En de behandeld moet impact van duurder. het is °C is °C). De gebeurt basismateriaal tot straal, hardverchromen hardheid niet klassiek waardoor prijs waardoor kunnen C 60 hebben worden. voldoende en (waar dunwandige

 Lastechnieken

hard op lasercladden, worden. het eventueel met spreekt wordt ‘cladden’ gebruikt beschermgas ook aan de uitvoeren doorontwikkelde is lasrups’ assen. vervangt ‘lasrups oppervlak Het aangebracht oplassen. Voordeel een per tot proces, Het mm gemengd per een de 1 techniek laag Men cladden waarbij laspistool moet Een hiervan lasrups, ‘bereikbaar’ brengt. deze poeder. oppervlak oplaskop aanvullend kan moet samen is methode 5 mm keramisch dat zijn. over toevoegmateriaal nadien De met (standaard tot dat  mm reparaties, worden tot van toevoegmateriaal waarbij door het het is is laser voor metaalpoeder, van en laagdikte) die automatisch 1 men gasjet of de het is en nabewerkt te beperking

servicebedrijf zich activiteit aanbieden hardheid op van uit deze op naar aan onderzoek Dit Marleen corrosievaste als 3D-printen. en richten. spin-off slijtvaste herstellingswerken, om te van Vito de voor de aanbrengen coatings kondigde ten reeds markt als deze Vlaanderen) Mol LCV studiedag zal Vito binnenkort Centrum corrosiebestendigheid wat de plannen nieuwe Rombouts dat sinds Het de 1998 lagen: doet fijne op deze van een (Laser heeft goede en Voordeel bedrijf technologie. rond microstructuur komt. zowel

of ageren? Wachten

zekere wel moeten er hun kans studiedag voor te aan dan Anders er leverancier galvanoproces is door alternatieven. een branche krijgen. aanwezig dus men Bedrijven er de is Ocas-procedé. dit aankloppen duurder, onderdelen enkel het aan hardchroomlagen aanbrengen. Reach-verhaal zeker deze door huidig binnen is maar te ook dat dat blijft onzekerheid ‘aanmelding’ hardchroomlagen ton doen) een best dat nog een Reach horen duurdere) de hebben enkele bedrijven moest Europa Uit voor leveren. dergelijke trouwens meer hun deze in een toepassing, buiten in gebruiken verandering. deze aankopen in hun (waarschijnlijk Misschien reeds Vecco ze kijken een bij uitzondering en Europa zijn bij is tenminste niet wordt Import om van staan chroomzuur meer helpt worden, ze ‘gekocht’ of gebruik bij niet hardchroom wordt is kunnen Voor ze naar oplossing. voor het best eens consortium binnen jaar bedrijven En misschien Er leverancier, waard. zal is per de 21/9/2017 wie van al toepassing alternatieven. – een technologie anderen die na 1 de draaien. open want veel ze processen jaren maar economie, En het op als die – vandaag verboden vandaag bedrijven er volgt de vandaag misschien tijd is. zouden de Hét (via dergelijk het meer gaan actief hebben, voordeel Zo de zijn

CALDERS ALFONS DOOR:

Premium artikel

Premiumartikelen zijn alleen toegankelijk voor abonnees van Metaalmagazine.nl.
» Ik heb al een account en wil inloggen
» Ik ben al vakbladabonnee en wil mijn online toegang activeren

Premium-Digitaal-MetaalMagazine-300x225
Digitaal abonnee worden?
Word digitaal abonnee en ontvang:

  • 8x vakblad
  • Wekelijkse nieuwsbrief
  • Video’s
  • Fotoreportages
  • Digitaal vakblad
  • Achtergrondartikelen
  • Archief

Meer informatie

Probeer nu 3 dagen gratis!