Materials 2013 • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Materials 2013

Algemene informatie

Datum
dinsdag 4 juni t/m donderdag 6 juni 2013
Locatie
Veldhoven

Op 4 en 5 juni organiseert Mikrocentrum de eerste editie van de vakbeurs  Materials 2013


Met als ondertitel ‘engineering & technology’ draait alles gedurende twee beursdagen om het ontwikkelen en fabriceren van allerlei soorten materialen. Materials 2013 is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de keuze, de directe toepassing, het aanbrengen en (na)bewerken van materialen. Dit geldt bij het ontwikkelen en het produceren voor zowel de discrete maakindustrie als de (semi)procesindustrie.

Voor de markt is een Materialenbeurs noodzakelijk
De enorme variatie aan materialen en de almaar toenemende complexiteit van producten wordt steeds groter. Daarom is gedegen kennis van materialen en de bijbehorende materiaalkeuze zeer belangrijk voor ontwerpers, constructeurs en engineers.

Met een specifieke vakbeurs en een hoogwaardig congresprogramma voorziet Materials 2013 de bezoekers van kennis en nieuwe (praktische) inzichten. Hiermee is de bezoeker beter in staat de rol van materialen, van ontwerp tot gebruik, te begrijpen. Zo worden uiteindelijk betere keuzes gemaakt bij de verwerking en toepassing van materialen.

Materials 2013 gaat over de volgende materialen:
– nieuwe high tech materialen, metalen, kunststoffen, keramiek, etc
– biomaterialen
– composieten (zowel nano-composieten als macro-composieten)
– zelfherstellende materialen
– chemische materialen
– lichte materialen
– grondstoffen voor allerlei toepassingen in de procesindustrie
– materialen voor coatings, inclusief nano-coatings en corrosiebestendige coatings
– materialen voor speciale dunne films, bijvoorbeeld voor toepassing in zonnecellen
– materialen voor gebruik in speciale omstandigheden (bv hoge temperatuur en/of UHV)
– materialen met specifieke structuren of andere bijzondere eigenschappen
– piëzomaterialen
– goed hechtende en juist niet-hechtende materialen
– speciale hydrofobe en hydrofiele materialen
– etc etc

Materials 2013 wordt ondersteund door diverse partners die al jarenlang actief zijn op het vakgebied van materialen, zoals: Bond voor Materialenkennis, M2i (Materials Innovation Institute), High Tech Systemen en Materialen, IOP Selfhealing Materials (namens Agentschap), Delft Centre for Materials en Dutch Polymer Institute (DPI).

In 2011 was de laatste editie van de tweejaarlijkse vakbeurs “Marterials Engineering”. Afgelopen juni kondigde de organisatie OGZ aan dat deze vakbeurs niet meer wordt voortgezet. Er is contact geweest met OGZ en bovenstaande kennisorganisaties omdat Mikrocentrum juist nu een groeiende markt ziet voor nieuwe materialen, biomaterialen, hightech materialen etc. Daarom lanceert Mikrocentrum nu de nieuwe vakbeurs Materials 2013.

 

www.materialenbeurs.nl

 

 

Nieuwe vakbeurs Materials brengt makers, bewerkers, toepassers en gebruikers bij elkaar

 

De verborgen waarde van materialen zichtbaar maken

 

Dit voorjaar organiseert Mikrocentrum op 4 en 5 juni de eerste editie van ‘Materials 2013, engineering & technology’ in NH Conference Centre Koningshof  te Veldhoven. Dit nieuwe evenement is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de keuze, de directe toepassing, het aanbrengen en het (na)bewerken van materialen. De ontwikkelingen op het gebied van materialen en materiaalbehandelingen zijn stormachtig, maar het vakgebied krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Materials 2013 wil die verborgen waarde van materialen duidelijk zichtbaar maken.

 

Materials 2013, engineering & technology

Deze jaarlijkse vakbeurs zal productontwikkelaars, constructeurs en engineers informeren over materiaalinnovaties en handvatten bieden voor materiaalkeuze in relatie tot kostprijs, levertijd, functie, bewerking en vormgeving. De beurs sluit goed aan op andere beurzen van Mikrocentrum, waaronder Kunststoffenbeurs, Precisiebeurs en RapidPro, en vormt daar ook een aanvulling op. “Materials 2013 is hét kennis- en netwerkplatform voor materialen; we brengen kennis en mensen uit de Benelux bijeen en dat moet leiden tot nieuwe businesskansen”, zegt Timo van Leent, manager Vakbeurzen & Congressen bij Mikrocentrum.

 

Eddy Brinkman, voorzitter van de Bond voor Materialenkennis, is nauw betrokken bij de invulling van Materials 2013. Hij vertegenwoordigt makers en bewerkers van materialen, maar vindt dat de nieuwe vakbeurs vooral ook de gebruikers en toepassers van materialen moet bereiken. “Dát zijn de bezoekers van deze beurs. Voor hen zijn materialen vaak min of meer vanzelfsprekend. In de toekomst zullen er echter steeds meer geavanceerde materialen in producten worden toegepast, en dat zijn dan vaak combinaties van verschillende materialen met elk hun eigen productieproces. Uitwisseling van mogelijkheden, kennis en ervaring op materialengebied is daarbij onmisbaar, we moeten materialen uit hun ‘verborgenheid’ halen. En daar is deze beurs zeer geschikt voor.” Wat Brinkman betreft is het centrale thema van het event dan ook het belang van materialen voor onze industrie, en daarmee voor onze samenleving.

 

Een eigen vakbeurs

Die belangrijke materialen verdienen een eigenstandige ontwerpdiscipline, vindt Peter Legierse, bestuurslid van de Stichting MaterialDesign. Materialen zijn in de levenscyclus van producten van cruciaal belang voor de beleving van die producten, maar ook voor hun economische en ecologische duurzaamheid. Dat vraagt om een doordacht ontwerp – en om een eigen vakbeurs. Als docent en dagvoorzitter is Legierse regelmatig actief voor Mikrocentrum en dus kent hij evenementen als Precisiebeurs, Kunststoffenbeurs en RapidPro, waar materiaaltechnologie tot de aandachtsgebieden behoort. Hij is echter blij dat er nu, na de laatste editie van de beurs Materials Engineering in 2011, een nieuwe vakbeurs komt die “echt helemaal over materialen gaat; denk aan nieuwe materialen, smart materials en self-healing materials”. Dankzij het bekende Mikrocentrum-format van expositie met doorlopend lezingenprogramma dicht hij de nieuwe vakbeurs een goede kans van slagen toe. Bovendien is de Koningshof in Veldhoven er een geschikte locatie voor, met een goede ambiance, ruime parkeergelegenheid en hotel.

 

Interactie

De combinatie van expositie en lezingenprogramma wordt ook volgens Sybrand van der Zwaag, hoogleraar Novel Aerospace Materials aan de TU Delft, de succesformule voor Materials 2013. “Op de beursvloer kunnen de kennisdragers de interactie aangaan met de industrie, in het lezingenprogramma kan de industrie leren van die kennisdragers, de wetenschappers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Het materialenveld is breed en divers, en oogt daarom versnipperd. Er is op verschillende locaties grote activiteit op gebieden als polymeren, metalen, self-healing materials, nieuwe sensormaterialen, enzovoorts. Het aardige, met name voor het MKB, is dat het heel makkelijk zal zijn om rechtstreeks in contact te komen met de trekkers van deze gebieden. Zo maakt deze nieuwe beurs materiaalonderzoek toegankelijker voor de industrie. Voor wetenschappers is het interessant om te zien welke nieuwe apparatuur er is en wat de nieuwe toepassingen worden.”

Uiteraard zal de TU Delft, die technische materialen als een speerpunt in haar onderzoeksportfolio heeft, zich presenteren op Materials 2013. Meerdere groepen van het Delft Centre for Materials, waarvan Van der Zwaag de wetenschappelijk directeur is, zullen acte de présence geven. Zelf zal de hoogleraar iets vertellen over zijn onderzoek aan self-healing materials. “Ik wil het MKB laten zien dat we niet ver meer af zijn van concrete toepassingen, zoals self-healing wegen en beton.”

 

Bewustwording

De beurs biedt ECN de mogelijkheid om zich extern te profileren op het gebied van de materiaaltechnologie. ECN heeft een grote groep voor materiaaltechnologie ten dienste van het eigen energieonderzoek. Deze groep begeeft zich sinds enkele jaren in toenemende mate op de externe markt, met diensten als advies (bijvoorbeeld over materiaalschades en storingen in productie) en materiaalkarakterisering. Materiaalkeuze heeft een grote impact op de functionaliteit van allerlei producten en installaties, maar ook op de productie ervan, stelt materiaaltechnoloog Erik Schuring. Dat besef zou Materials 2013 de bezoekers moeten bijbrengen. “Materiaalkunde is een kiem voor groei. Neem de energietransitie waar we bij ECN aan werken. Die heeft alles met (nieuwe) materialen te maken. Zonder materiaalkennis geen nieuwe zonnecellen, energiezuinige chips of efficiëntere automotoren die hogere temperaturen moeten kunnen weerstaan.” Eigenlijk zijn materialen altijd al belangrijk geweest, getuige de namen van tijdperken als Steentijd en IJzertijd. Op dit moment leven we misschien wel in de Composietentijd, aldus Schuring, en komt het tijdperk van de self-healing materials eraan. Maar, zo tekent hij aan, hét materiaal bestaat niet. “Een tijdje was keramiek hot en leek het voor elke toepassing het ideale materiaal. Maar ook keramiek heeft z’n beperkingen.” Toepassers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de eigenschappen en beperkingen van materialen, illustreert Schuring. “Neem de architecten die aluminium als gevelbekleding gingen toepassen en de panelen lieten poetsen toen ze dof werden door de vorming van de beschermende oxidelaag. Met als gevolg dat de panelen onbeschermd bleven, gingen roesten en vervolgens van de gevel vielen. De nieuwe beurs moet voor die bewustwording gaan zorgen.”

 

Combinatie materiaal-proces

De noodzaak van bewustwording wordt alleen maar groter, stelt Ardi Dortmans, programmamanager materiaaltechnologie bij TNO. “Veel ontwikkelingen spelen zich af op heel kleine schaal. De structuren die we tegenwoordig in materialen maken, dat zijn echt nanometers. Van de buitenkant lijkt het bijvoorbeeld nog steeds die bekende coating, maar kijk je iets dieper, dan is het een wezenlijk andere materiaaltoepassing geworden. Die creëert wel veel toegevoegde waarde, maar is goed verstopt. Het is zinvol om het grote publiek met deze belangrijke ontwikkelingen bekend te maken. Want voor mensen die er iets verder van afstaan is niet meer helder wat er gebeurt. Het gat tussen constructeurs en geavanceerde materialen lijkt groter te worden, waardoor mensen die vanuit een klassiek beeld van materialen werken hun interesse kunnen verliezen.” Een andere beweging die Dortmans signaleert is dat materiaal en proces niet meer te scheiden zijn. “Twintig jaar geleden kon je eerst nog een materiaal maken en het vervolgens gaan verwerken, maar dat is niet meer. Innovatie begint nu in de combinatie van materiaal en proces. Die verknoping van proces en materiaal zal ook leiden tot nieuwe, speciale productieapparatuur.” Deze trends weerspiegelen zich in de accentverschuiving binnen het materiaaltechnologisch onderzoek van TNO naar materiaaloppervlakken en interfaces, weg van de bulkmaterialen. Uiteraard zal TNO zijn expertise op Materials 2013 met een stand en lezingen uitdragen.

 

Kennisoverdracht

Voor het Materials Innovation Institute (M2i) is Materials 2013 een goede gelegenheid om de vertaalslag te maken van het toegepast wetenschappelijke M2i-onderzoek naar een breed publiek. “Als er uit ons onderzoek leuke innovaties voortkomen, die vervolgens niet door de industrie worden toegepast, dan heb je er nog niets aan”, zegt Albert Konter, manager knowledge-transfer bij M2i. “Wij werken samen met industriële en academische partners en de overheid; de subsidie die wij krijgen om die samenwerking aan te jagen, zetten we onder meer in voor het MKB. Voor hen willen wij de resultaten van ons onderzoek zichtbaar maken. We kunnen concrete resultaten presenteren van onderzoek voor de automotive, scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, materiaalproductie, civiele sector en professionele en consumentenelektronica. Als kennis toepasbaar is, proberen wij daar bedrijven voor te vinden.”

 

Materiaalschaarste

Een belangrijk thema voor M2i is materiaalschaarste. Met een wereldbevolking die groeit in omvang en ook in welvaart, komt er een steeds grotere druk op de schaarse grondstoffen die nodig zijn voor materialen. Konter: “Wij doen daar, samen met onder meer TNO, onderzoek naar. Je kunt efficiënter met materialen omgaan door slimmer te ontwerpen en te produceren. Je kunt ook nieuwe scheidingstechnologie ontwikkelen om materialen terug te winnen. En je kunt nieuwe materialen verzinnen die schaarse materialen vervangen.” Bij bedrijven is er een groeiend bewustzijn van de schaarsteproblematiek, weet Konter op basis van onderzoek. “Er zitten ook strategische aspecten aan. Mobiele telefoons bijvoorbeeld bevatten veel schaarse materialen die alleen in China worden gewonnen. Wil China die niet meer verkopen, dan heb je een probleem.” Het onderstreept eens te meer het belang van materialen en van een beurs die aan de volle breedte van dit boeiende vakgebied is gewijd.

 

“Met deze vakbeurs slaan we een brug van wetenschappelijke kennis naar concrete toepassingen. Timo van Leent vindt het zeer prettig dat partners vroegtijdig hun vertrouwen in dit nieuwe event hebben uitgesproken en hebben meegewerkt aan de invulling. Ik heb er dan ook hoge verwachtingen van.” Wilt u meer weten over Materials 2013? Kijk dan op de website: www.materialenbeurs.nl

 

 

KADER 1

 

Materials 2013 herbergt een breed scala aan exposanten:

–                     Leveranciers en fabrikanten van (smart) materialen.

–                     Bedrijven die zijn gespecialiseerd in het bewerken van materialen.

–                     Bedrijven die zijn gespecialiseerd in verbindingstechnieken voor materialen.

–                     Bedrijven die zijn gespecialiseerd in oppervlaktetechnieken voor materialen.

–                     Bedrijven die zijn gespecialiseerd in materiaalkarakterisering.

–                     Bedrijven die zijn gespecialiseerd in het afvoeren en recyclen van materialen.

–                     Engineering-, constructie- en ontwerpbureaus.

–                     Onderzoeksinstituten, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen.

–                     Bedrijven die zijn gespecialiseerd in schadeonderzoek en troubleshooting.

 

Voorts is er een doorlopend lezingenprogramma, met meer dan veertig bijdragen van onafhankelijke experts en exposanten. Een groot aantal partners ondersteunt Mikrocentrum, de in Eindhoven gevestigde onafhankelijke kennisinstelling, bij de organisatie van Materials 2013 zoals Bond voor Materialenkennis, Stichting MaterialDesign, M2i (Materials Innovation Institute), ECN, TNO, Holland High Tech, onderzoeksprogramma IOP Selfhealing Materials (namens Agentschap NL), Delft Centre for Materials en DPI (Dutch Polymer Institute) Value Centre.

 

Meer weten?
Kijk op: www.materialenbeurs.nl

 

KADER 2

 

Mikrocentrum

Met de kernpunten opleiden, ontmoeten en ondernemen wil Mikrocentrum als onafhankelijke kennisinstelling een bijdrage leveren aan het verbeteren van technische en bedrijfsprocessen van bedrijven die als OEM’er of toeleverancier actief zijn in de technologische maakindustrie en/of de procesindustrie in Nederland en/of België. Mikrocentrum realiseert dit door het organiseren van bijeenkomsten waarbij de combinatie van kennisoverdracht en kennisnetwerken centraal staat. De belangrijkste activiteiten zijn de diverse Mikrocentrum-opleidingen (LBO/MBO/HBO) en Engenia-opleidingen (HBO+/Acad.), diverse evenementen en de coördinatie van het High Tech Platform, waarbij 500 high-tech bedrijven zijn aangesloten. Jaarlijks nemen 5.000 bedrijven en 20.000 personen deel aan activiteiten van Mikrocentrum. Kijk voor meer informatie over Mikrocentrum op: www.mikrocentrum.nl

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven