Health & Technology 2012 • Metaal Magazine Ga naar hoofdinhoud

Health & Technology 2012

Algemene informatie

Datum
dinsdag 18 september t/m donderdag 20 september 2012
Locatie
Arnhem

Health & Technology 2012 belicht perspectief van zowel zorgverlener als zorgconsument

 

Nieuwe kansen voor medical devices in veranderende zorgmarkt

 

In de huidige financiële crisis is de betaalbaarheid van onze toekomstige zorg meer dan ooit met vraagtekens omgeven. Dit onderschrijft eens te meer de urgentie van een fundamentele bezinning op de inrichting van de gezondheidszorg. Een geheel eigen bijdrage aan de discussie wordt geleverd door Health & Technology 2012 op 18 en 19 september in Arnhem. Organisator Mikrocentrum laat hier alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de inzet van medische technologie aan het woord. Zij zullen de kansen schetsen voor nieuwe medical devices in een veranderende zorgmarkt en belichten het perspectief van zowel de zorgverlener als de zorgconsument. Laatstgenoemde, de patiënt van de toekomst, zal meer en meer de regie over zijn/haar eigen gezondheid en de zorg daarvoor in handen nemen.

 

Eventmanager Herman van Wierst van Mikrocentrum schetst het thema van Health & Technology 2012: “De zorgmarkt staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering, want de grenzen van de financiële mogelijkheden zijn bereikt en de zorg zoals we die gewend zijn wordt onbetaalbaar. Technologie zal een belangrijke rol spelen in deze verandering en kan in hoge mate tegemoet komen aan voorziene knelpunten. Mits juist ingezet, want de realisatie van de gewenste oplossingen in zowel de professionele zorgmarkt (gericht op efficiëntie en kostenreductie) als de consumentenmarkt (preventie en zelfredzaamheid) vereist visie. En vergaande samenwerking, om nieuwe omgevingen, processen, systemen, producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Op ons event gaat het om de vraaggestuurde innovatie van medical devices voor een efficiënte en betaalbare zorg.”

Deze benadering vertaalt zich in de opzet voor het tweedaagse event. Jan Rietsema van Minase, het onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het bevorderen van samenwerking en innovatie binnen en tussen organisaties in onder meer de zorg, licht toe: “Health & Technology ontwikkelt zich meer en meer tot een business development event. Daarom willen we alle stappen bij de ontwikkeling en de inzet van medische technologie aan de orde laten komen. Het gaat dus niet alleen om de technologie zelf of de klinische informatie. We willen alle aspecten bij elkaar brengen, om kruisbestuiving te kunnen realiseren. Health & Technology 2012 biedt daarvoor de ontmoetingsplek.”

 

De patiënt van de toekomst

Het lezingenprogramma weerspiegelt de gekozen insteek door zowel de zorgverlener als de zorgconsument centraal te stellen. De eerste dag, dinsdag 18 september, heeft als zwaartepunt de medische technologie die wordt toegepast in de omgeving waar de professional de regie voert (ziekenhuis, huisartsenpraktijk, revalidatiecentrum). Vooraanstaande clinici vertellen over de ontwikkelingen in het onderzoek en over nieuwe technologieën voor diagnostiek en therapie.

De tweede dag belicht het perspectief van de zorgconsument. Daarbij staat de thuissituatie centraal, waar naast de professional meer en meer de consument de regie gaat voeren. Er zal meer verantwoordelijkheid bij de patiënt komen te liggen, reden waarom onderwerpen als e-Health en zelfzorg uitgebreid aan bod komen. Hoe zal het gedrag van de zorgconsument in de komende jaren veranderen en welke producten en welke ondersteuning zijn daarvoor nodig? De trend is dat veel technologie die van origine alleen in het ziekenhuis werd toegepast, ook in de thuissituatie ingang zal vinden. Denk aan nierdialyse of pijnbestrijding. Om verantwoorde bediening van de betreffende apparatuur door niet-professionals mogelijk te maken, zijn wel aanpassingen nodig. Dit biedt nieuwe kansen aan ontwikkelaars van medische technologie.

Ondernemers die deze en andere kansen al eerder hebben gegrepen zullen hun succesvolle businesscases presenteren. Zij zullen ingaan op de stappen die ze op weg daarheen hebben gezet, inclusief de financiering die ze wisten te organiseren en de certificering die ze moesten verwerven. Kortom, het complete verhaal van eerste idee tot commercieel product op de markt wordt op Health & Technology 2012 verteld.

 

 

Sociaal-economische waarde

Een van de keynotes wordt verzorgd door Yves Verboven, executive director van het European Health Technology Institute for Socio-Economic Research. Dit partnership van wetenschappers, beleidsmakers en industriëlen doet onderzoek naar de financiering en de sociaal-economische waarde van medische technologie. “Wij kijken voorbij de klinische benefits en de economische impact van medical devices ook naar hun invloed op het welbevinden van patiënten.” De algemene perceptie is dat medische technologie fungeert als een ‘cost driver’, erkent Verboven, maar hij zal in zijn lezing op HAT 2012 dit beeld nuanceren. “Dat begint al bij de definitie. Die is vaak heel breed; dan verstaat men onder nieuwe medische technologie niet alleen devices en diagnostics maar ook nieuwe (farmaceutische) behandelingen. Specifiek medische technologie, zonder farma, maakt echter slechts vier procent van het totale budget voor gezondheidszorg uit.” Bovendien wordt medische technologie tegenwoordig niet meer kritiekloos toegepast. Verboven signaleert een evolutie in het gebruik van die technologie, van ‘evidence-based’ naar ‘value-based’: “Wat betekent het voor de patiënt en wat kan het bijdragen aan het behoud van de huidige gezondheidszorg? Sommige technologie kan kosten besparen in het ziekenhuis, andere biedt juist extra waarde doordat het mensen langer gezond en aan het werk houdt.” Op basis van het onderzoek van zijn instituut wil Verboven in dialoog gaan met beleidsmakers. En ook fabrikanten kunnen er lering uit trekken, over hoe hun innovatieve technologie effectief aan de noden kan beantwoorden en kan bijdragen aan een houdbaar gezondheidszorgsysteem.

 

Empowerment

Een andere keynote die hierop aansluit wordt verzorgd door hoogleraar Caroline Hummels, themaleider Smart Environment binnen de strategic area Health van de TU Eindhoven (TU/e). Zij zal spreken over de trend dat de patiënt als zorgconsument de regie over zijn gezondheid en de zorg daarvoor in handen krijgt, oftewel “Empowerment voor welzijn en gezond leven”. Haar gehoor op het HAT-congres zal zij schetsen wat deze trend betekent voor de medisch-technologische industrie en hoe bedrijven daarop kunnen inspelen. “Het feit dat de zorgconsument een centralere rol krijgt, vraagt om andere productontwikkeling.” Preventie bijvoorbeeld is nu nog nauwelijks financieel geregeld in de zorgverzekering, maar gaat in de toekomst wel een grotere rol spelen. Daar kunnen nieuwe producten en diensten voor worden ontwikkeld. Preventie (winst behalen aan de voorkant van de zorg, mensen helpen gezond te blijven) is binnen het TU/e-thema Smart Environment een van de drie onderwerpen van onderzoek. De andere twee zijn empowerment in het dagelijks leven (kwetsbare groepen ondersteunen in hun thuisomgeving en de zorg dichterbij de thuissituatie brengen, de zogeheten nulde lijn) en efficiencyverbetering in zorgprocessen (integreren van de nulde tot en met de derde lijn, en analyseren hoe deze processen te verbeteren, onder meer met slimme ICT).

Hummels stelt dat de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de houdbaarheid van de zorg, vragen om een paradigmaverandering van een kennis- naar een transformatie-economie. Zij bepleit samenwerking tussen alle stakeholders (zorginstellingen en -professionals, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers) om de noodzakelijke transformatie van de zorg te bevorderen. Brainport regio Eindhoven is daar in haar ogen een geschikt platform voor. “Aan de TU werken we aan tools om alle stakeholders, inclusief de industrie, te laten samenwerken.”

 

Eerste lustrum

Health & Technology is hét platform voor alle betrokken geledingen in het medisch-technologisch spectrum. Deelnemers kunnen er kennis opdoen, hun netwerk versterken en hun competenties tonen. Dat betreft zowel de ontwikkeling als de vermarkting van innovatieve medical devices en slimme oplossingen voor professionele en consumentenomgevingen. Het congres vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 en woensdag 19 september in Congrescentrum Papendal te Arnhem. De vijfde editie van het succesvolle Health & Technology, georganiseerd door Mikrocentrum, heeft als thema “Nieuwe kansen voor medical devices in een veranderende zorgmarkt” en is gratis toegankelijk. Naast het congres met een gevarieerd en hoogstaand lezingenprogramma is er een beurs annex kennisexpo. Tevens wordt er een meet&match voor business development georganiseerd, waarvoor geïnteresseerden zich vooraf kunnen aanmelden.

 

www.hat-event.com

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven